Reidar Simonsen mot Moss Avis

PFU-sak 91-125


SAMMENDRAG:
Klageren har sendt et leserbrev til Moss Avis hvor han polemiserer mot et innlegg fra formannen i Moss Handelsstand. Temaet for debatten er bankene som eiendomsbesittere og kredittinstitusjoner. Klageren polemiserer ikke bare mot handelsstandens formann, men trekker også inn administrerende direktør Trond Reinertsen i debatten. Den direkte foranledning til det er at klageren skriver sitt leserinnlegg mens Reinertsen deltar i den debatt i Antenne 10 i NRK Fjernsynet.

Avisen har redigert bort de to avsnittene om Reinertsen, noe klageren har protestert på. Han ber PFU vurdere forholdet og forlanger en beklagelse fra Moss Avis.

Sekretariatet har vurdert saken og er av den oppfatning at det ikke foreligger brudd på god presseskikk fordi de to avsnittene som er redigert bort, ikke endrer meningsinnholdet i klagerens innlegg. Det vises til at det ikke dreier seg om et tilsvar, men et ordinært innlegg i debatten. At sekretariatet er av den oppfatning at de to avsnittene burde kunne passere, er en annen side av saken.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til sekretariatets innstilling.