Kåre Hillesland mot Haugesunds Avis

PFU-sak 91-117


SAMMENDRAG:
Haugesunds Avis hadde 2. oktober 1991 en reportasje på første side om at kreditorer tapte 15 millioner på Kåre Hillesland A/S. Klageren henvendte seg til avisen med forslag til en annonse som ble nektet inntatt av redaktøren. Annonsen er ment som et humørfylt angrep på journalisten som er karikert som en bjeffende hund, under tittelen «Når Voffedal (journalistens navn er Vormedal) har bjeffet fra seg går det kanskje an å komme til orde?» Journalisten er navngitt to steder i annonsen.

Redaktør Rune Hallheim har på anmodning fra klageren begrunnet skriftlig hvorfor han ikke vil ta inn annonsen. Redaktør Hallheim skriver at den viktigste grunnen er at avisen ikke ønsker at mennesker den omtaler skal være nødt til å kjøpe seg plass i avisen for et svar, og han understreker at avisen gjerne tar imot et svar på redaksjonell plass, gjerne av samme art som i annonsen. Han lover god plassering. Redaktør Hallheim mener også det er uheldig at klageren fokuserer på journalisten ettersom det er redaktøren som er ansvarlig for alt som står i avisen.

Klageren henvendte seg til PFU og sier at han ville svare journalisten og avisen med annonsen på en litt frekk og humoristisk måte, istedet for å beklage saken i sensurert svar i «hver manns mening» i avisen. Han mener monopolavisen Haugesunds Avis urettmessig nekter ham plass for denne annonsen.

Sekretariatet mener at redaktøren står på trygg grunn i sin avvisning av annonsen, især fordi han så åpent tilbyr redaksjonell spalteplass for et svar med samme innhold. Det foreligger etter sekretariatets oppfatning ikke brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk.