Asker kommune, Kulturetaten mot Budstikka

PFU-sak 91-120


SAMMENDRAG:
Asker og Bærums Budstikke hadde torsdag 5. september 1991 en artikkel med tittelen «Dykker beskyldt for tyveri fra «Maud»/Forlanger oppreisning fra kultursjefen i Asker». Bakgrunnen for artikkelen er at dykkeren har vært i Canada og sett på polarskipet «Maud» som ble brukt av Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Før reisen var dykkeren i kontakt med kultursjefen, og han mener derfor reisen foregikk i overensstemmelse med kommunen. Av canadiske myndigheter fikk dykkeren lov å ta med hjem gorojernet til Nansen og Amundsen. Dykkeren sier gorojernet er blitt tilbud til Frammuseet. Kultursjefen har skrevet brev til dykkeren og påtalt at han har fjernet gjenstander fra «Maud» som tilhører Asker kommune. Brevet er sitert i artikkelen. Avisen har også intervjuet kultursjefen.

Klageren har brakt saken inn for utvalget under henvisning til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 (om tittelen). Klageren mener at tittelen uttrykker avisens syn og at avisen ikke har grunnlag i stoffet for å fastslå at dykkeren er beskyldt for tyveri.

Sekretariatet mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk og foreslår at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling. Det påpekes at det ikke foreligger faktiske feil i den påklagede reportasjen. At avisen fastslår at den omtalte dykker er beskyldt for tyveri fra «Maud», finner sekretariatet ikke urimelig på bakgrunn av kultursjefens brev hvor han påpeker at dykkeren har fjernet deler fra «Maud» som tilhører Asker kommune.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til innstillingen.