Sør-Odal Arbeiderparti v/sekretær Asbjørn Wilhelmsen mot Østlendingen

PFU-sak 91-124


SAMMENDRAG:
Østlendingen hadde 2. oktober 1991 en leder hvor Sør-Odal Arbeiderparti og ordfører Henning Myrvang kritiseres for ikke å vise noen samarbeidsvilje overfor andre partier, men fortsetter som Hedmarks svar på Albania. Avisen viser til at ordføreren inne engang umaker seg med å besvare brev fra andre politiske partier.

Klageren skriver at man finner sammenligningen med Albania krenkende for Sør-Odal, Sør-Odal Arbeiderparti og ordføreren.

Sekretariatet mener at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Det vises til at utvalget tidligere har slått fast at når det gjelder den frie kommentar – og særlig på den politiske området -skal det være stor takhøyde over debatten. I sin praksis har utvalget godtatt meget sterke angrep og karakteristikker av motstanderen. Men det forutsetter samtidig at redaksjonen lar den angrepne part få slippe til med tilsvar hvis dette er ønskelig. Utvalget kan ikke se at avisen har sagt nei til å ta inn slike tilsvar.

En ordfører er dessuten en offentlig person som må finne seg i mer nærgående oppmerksomhet fra pressen enn personer som ikke har valgt å leve i offentlighetens søkelys. Den samme argumentasjonen kan man gjøre gjeldende for et politisk parti.

Etter sekretariatets oppfatning har Østlendingen ivaretatt sin rolle som formidler av kritikk og debatt, slik dette kommer til uttrykk i Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, første ledd, hvor det heter: «Som samfunnsinstitusjon ivaretar pressen viktige oppgaver ved formidling av informasjon, debatt og samfunnskritikk.»

Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling. Det foreligger ikke brudd på god presseskikk