Saker arkiv: 1991

1991

mars

Sak 91-016

Ikke brudd på god presseskikk

Knut Jacobsen mot Haugesunds Avis

februar

Sak 91-009

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Magnar Syversen mot Hamar Arbeiderblad

januar

Sak 91-132

Ikke brudd på god presseskikk

Nord-Trøndelag Lærerlag mot Nordtrønderen og Namdalen