Saker arkiv: 1991

1991

juni

Sak 91-018

Ikke brudd på god presseskikk

Harald Lillestrøm mot Hamar Arbeiderblad

Sak 91-028

Ikke brudd på god presseskikk

Sarpsborg Hotellselskap A/S mot Sarpen

Sak 91-039

Ikke brudd på god presseskikk

Torbjørg Bye mot Dagbladet

Sak 91-057

Ikke brudd på god presseskikk

Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon mot Verdens Gang