Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon mot Verdens Gang

PFU-sak 91-057


SAMMENDRAG:
8. mai 1991 hadde Verdens Gang et oppslag på første side med tittelen » VG avslører bordell-Oslo /SELGER SEX/på massasjeinstitutt». Over hele førstesiden er det et bilde av en dansk 24 år gammel kvinne som regner med «kjapp million-fortjeneste på sex-hungrige nordemenn». Bildet viser en tiltrekkende kvinne liggende på en sofa lettere påkledd. Avisen opplyser at «20 bordeller – fordekt som sol- og massasjeinstitutter – selger seksuelle tjenster i Oslo». Reportasjen fortsetter på side 23 med tittelen «OSLO HAR 20 BORDELLER» og «Bakmenn tjener godt». På side 24 og 25 har avisen en reportasje fra den danske kvinnens masasjeinstitutt. Avisen har et større bilde av kvinnen, også denne gang liggende på sofaen. Under tittelen «Disse tilbyr sex», bringer avisen en oversikt over hva de ulike instituttene kan tilby av tjenester og hva tjenestene koster.

Klageren hevder at presentasjonen av artikkelen i VG hadde åpenbart til hensikt «å selge», og at den dessuten fremstår som ren reklame for de omtalte massasjeinstitutter. Klageren peker på at VG har offentliggjort hele prislisten på tilbudene, åpningstider og beskrivelse av stedets beliggenhet.

Sekretariatet oversender klagen til behandling på utvalgets møte 19. juni med følgende innstilling: Verdens Gang var i sin fulle rett til å rette søkelyset mot den bordellvirksomhet som skjer i Oslo. Gjennom sin reportasje formidler avisen en virkelighet. Det vil alltid være delte oppfatninger om måten en avis vinkler en reportasje på. Men sekretariatet kan vanskelig se at avisen har brutt god presseskikk. Når det gjelder innholdet, kan heller ikke sekretariatet se at det foreligger brudd på god presseskikk. Selv om innholdet oppfattes ensidig og lite kritisk, betyr det ikke at de presseetiske normer er brutt. Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til sekretariatets innstilling.