Harald Lillestrøm mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 91-018


SAMMENDRAG:
23. november og 1. desember 1990, samt 1. mars 1991, bragte Hamar Arbeiderblad artikler om konkurs i firmaet Glass-Tech-System i Hamar. Av artiklene framgår det bl.a. at «eieren har drevet en rekke firmaer de seineste åra, og har gått konkurs en rekke ganger». Og videre: «Millionbeløp er gått tapt. Manglende eller mangelfull regnskapsførsel, og manglende innbetaling av skatt og avgifter, er noen av de røde trådene i forretningsdriften». Det heter også at «den 49-årige eieren…er politianmeldt for forsøk på å unndra penger fra konkursboet».

Klageren mener at avisen med overlegg har forvrengt sannheten, samt satt fram «direkte løgnaktige påstander». Klageren hevder at artiklene er utformet på en utspekulert måte, slik at de «med overlegg skulle ramme meg, mitt arbeid og bositusasjon i Hedmark, samt min familie, som bor i de fleste kommunene i fylket». Klageren mener videre at det ikke er ført sannhetsbevis for påstandene, og påpeker at han ikke ble kontaktet av avisen – for uttalelse – før artiklene ble trykt.

Avisen skriver i sitt tilsvar at reportasjene bygger på en rekke innberetninger av konkurser klageren har vært involvert i. Avisen har vært i kontakt med Brønnøysund-registrene og flere skifteretter, samt advokater som er eller har vært bobestyrere for noen av konkursene. Avisen understreker at den bevisst ikke har brukt klagerens navn i sine reportasjer. Klageren er også tilbudt spalteplass for korrigeringer, men har ikke benyttet seg av dette. Klagerens advokat kom imidlertid til orde i forbindelse med sluttskiftesamlingen. Det er forøvrig «greit» for avisen at utvalget behandler klagen selv om klageren har politianmeldt journalisten som har skrevet artiklene.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Utvalg mener at Hamar Arbeiderblad gjennomgående har gjort et grundig arbeid for å frambringe mest mulig relevant informasjon. Det er fra klagerens side ikke framkommet opplysninger som fratar avisen det journalistiske grunnlaget for dens artikler/reportasjer. Klageren har heller ikke benyttet seg av avisens tilbud om å få eventuelle korreksjoner på trykk. Utvalget henviser forøvrig til Vær varsom-plakatens punkt 1.4, der det heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold».

Hamar Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. juni 1991
Thor Bjarne Bore
Per Edgar Kokkvold, Brikt Jensen, Edith Nærbø,
Sølvi Wærhaug, Arne Pran, Oddbjørn Harnes