Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

mai

Krever åpenhet om Studensamskipnadene

Presseorgansisasjonene er kritiske til departementets forslag om å lovfeste at offentlighetsloven…

les mer