Sivilombudsmannen kritisk til hemmelig budsjettmøte

Sivilombudsmannen er kritisk til at Skedsmo kommune gjennomførte et to-dagers budsjettmøte uten å følge reglene om møteoffentlighet.

Det var Romerikes Blad som klaget kommunen inn for Sivilombudsmannen. Avisen mente kommunen brøt loven ved ikke å følge bestemmelsene i