Tysnes Industri AS er omfattet av loven

Etter klage fra Bladet Tysnes og redaktør Ole Skaten, har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at Tysnes Industrid AS skal følge offentleglova.

Bladet Tysnes klaget inn selskapet da han ble nektet innsyn i søkerlisten til stillingen som ny daglig leder ved Tysnes Industri. Selskapet hevdet det var unntatt fra lovens virkeområde som følge av konkurranse. Dette var Skaten uenig i, og klaget saken inn for Fylkesmannen.

Fylkesmannen fastslår at selskapet som utgangspunkt faller inn under offentleglova, ettersom kommunen har flertall i styret. I vurderingen av om selskapet likevel er unntatt som følge av konkurranse, legger Fylkesmannen stor vekt på at selskapet mottar offentlig støtte. Selskapet har videre ikke levert dokumentasjon som underbygger påstanden om at den er i en reell konkurransesituasjon.

På denne bakgrunn konkluderer Fylkesmannen med at selskapet er underlagt offentleglova.

Les også: Hvilke selskaper er underlagt loven?