Ulykkesmeldinger er offentlig informasjon

Etter klage fra journalist Tarjei Leer-Salvesen, har Fædrelandsvennen fått innsyn i flere ulykkesmeldinger fra Arbeidstilsynet den senere tiden.

Arbeidstilsynet nektet først innsyn i ulykkesmeldingene og viste til at disse var underlagt taushetsplikt. Deretter hevdet tilsynet de måtte unntas som interne dokumenter og egentlig ikke noe dokument i det hele tatt.

Meldingene det er snakk om, er skjemaet Arbeidstilsynets personale skriver ned når de får en første telefonisk melding om en ulykke på en bedrift. Her fremgår hva som har skjedd, når, hvem som er varslet, hvem som er skadet og hva som har skjedd med den skadde. Fædrelandsvennen klaget først skriftlig, og fulgte muntlig opp med å forlange at dette faktisk blir vurdert som dokumenter etter lovens definisjon. Saken endte med at Arbeidstilsynet nå vurderer disse ulykkesmeldingene som dokumenter etter lovens definisjon, og har de siste ukene frigitt en rekke slike ulykkesmeldinger, blant annet en melding fra Xstrata Nikkelverk der en mann omkom og to ble skadet. Rapportene blir sladdet for navn på skadet person og ellers frigitt etter meroffentlighetsprinsippet.