Vil ha mer innsyn i kampen mot organisert kriminalitet

Presseorganisasjonene krever bedre innsynsrettigheter i arbeid med å avdekke og rette søkelyset mot organisert kriminalitet. I en

msid=297&amp