Åpenhet om rovdyrskadeerstatninger

Stikk i strid med det Vilforvalteren i Aust-Agder betegnet som vanlig praksis, får Fædrelandsvennen innsyn i hvor mye erstatning ulike bonder i Aust-Agder og Vest-Agder har fått for rovdyrskader.

Reporter Johs Bjørkelid i Fædrelandsvennen ba om å få utlevert disse opplysninene fra Rovbasen – en base viltforvalterne hos fylkesmennene har tilgang til, og oppdaterer. Han fikk avslag fra Viltforvalteren i Aust-Agder, begrunnet i at det ?ikke er praksis? å gi innsyn i dette. Johs Bjørkelid og Tarjei Leer-Salvesen påklaget dette 25.1. To dager senere gikk viltforvalteren med på å gi innsyn, noe som resulterte i flere artikler ført i pennen av Jarle Marthinsen og Johs Bjørkelid.