Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

mai

Opphevet referatforbud…

Etter anke fra NRK, har Hålogaland lagmannsrett opphevet referatforbud i sak mot…

les mer

Mer innsyn i kraftbransjen

Den nye innsynsloven, som trådte ikraft 1.1.2009, åpner for mer innsyn i kraftbransjen. Kraftselskaper…

les mer

Lukket budsjettmøte til…

Romerikes Blad mener Skedsmo kommune bryter loven ved å ha budsjettseminar bak lukkede dører. Ifølge…

les mer

Haugaland Kraft ikke omfattet…

Fylkesmannen i Rogaland har fastslått at kraftselskapet Haugaland Kraft ikke er omfattet…

les mer

Vil ha mer innsyn i kampen…

Presseorganisasjonene krever bedre innsynsrettigheter i arbeid med å avdekke og rette søkelyset mot…

les mer