Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

mai

Tysnes Industri AS er omfattet…

Etter klage fra Bladet Tysnes og redaktør Ole Skaten, har Fylkesmannen i Hordaland…

les mer

Alvorlig kritikk til Oslo-politiet…

Politiet i Oslo får kraftig kritikk fra Sivilombudsmanenn for å ha beslaglagt dokumenter…

les mer

Tvilsomt hemmelighold

Kunnskapsdepartementet har en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene for innsyn i statistisk materiale.…

les mer

Enstemmig mot offentlig…

Et enstemmig styre i det offentlige eide selskapet Haugaland Kraft AS går inn for at selskapet ikke…

les mer

Klarere regler om møteoffentlighet

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som tydeliggjør møteoffentlighet som et…

les mer

Bli en bedre gravejournalist

Skattelistene er en utømmelig kilde til gode, viktige saker. Lær deg hvordan på Offentlighetsutvalgets…

les mer

Går rettens vei for Treholt-opptak

Mediene, representert ved Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og NRK, saksøker staten å få…

les mer

Avviser behandling av Kulturrådklage

Sivilombudsmannen har avvist Presseforbundets klage over Kulturdepartementets…

les mer

Åpner opp for innsyn i…

Justiskomiteen vil gi samfunnet rett til innsyn i Regjeringens avgjørelser om benådning i straffesaker…

les mer

Krever åpenhet om politirapportering

21 av totalt 27 politidistrikt sier nei til innsyn i sine årsrapporter. Politidirektoratet mener hemmelighold…

les mer

Opphevet referatforbud…

Etter anke fra NRK, har Hålogaland lagmannsrett opphevet referatforbud i sak mot…

les mer