Får innsyn i Sunnhordland Kraftlag AS

Etter klage fra journalist Torstein Nymoen i Haugesunds Avis har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at Sunnhordland Kraftlag AS er omfattet av offentleglova. Selskapet ble dermed ikke hørt med at de måtte unntas på grunn av konkurranse.

Selskapet er morselskap i konsernet, og faller inn under hovedregelen i offentleglova ved at det offentlige har avgjørende innflytelse i styret (§ 2)(1) c). Selskapet mente likevel de ikke var omfattet av loven, fordi det er i en konkurransesituasjon. I vurderingen av konkurransesituasjonen var det selskapets oppfatning at man måtte vurdere hele konsernet under ett, og ikke skille mellom mor-datterselskaper i forholdet til offentleglova.

Fylkesmannen i Hordaland var uenig med selskapet. Med henvisning til tidligere avgjørelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Hedmark fastslo Fylkesmannen at de ulike selskaper innenfor ett konsern skal vurderes hver for seg. Videre mente Fylkesmannen konkurransesituasjonen for selskapet ikke var betydelig nok at den oppfylte de strenge kravene som stilles for at denne skal medføre unntak fra offentleglova. – Ut i fra et slikt snevert konkurransebegrep kan ikke Fylkesmannen se at SKL «hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og å same vilkår som private», fastslår Fylkesmannen.

Dermed får Haugesunds Avis og samfunnet fullt innsyn etter offentleglova i dokumentene til Sunnhordland Kraftlag AS. Dette innebærer også plikt til å føre postjournal skal at alle kan følge inn- og utgående dokumenter.