Skal granske ansettelser av ledere

Sivilombudsmannen skal se nærmere på innsynspraksisen ved ansettelser av ledere i det offentlige. I et brev til Fornyingsdepartementet stiller Stortingets ombudsmann en rekke kritiske spørsmål ved dagens praksis.

I forbindelse med ansettelsen av ny direktør i Kulturrådet klaget Presseforbundet Kulturdepartementet inn for Sivilombudsmannen. Presseforbundet mente departementets saksbehandling var i strid med offentlighetsprinsippet og offentleglovas § 25 (2) om rett til innsyn i søkerlister.
Sivilombudsmannen