Felles protest mot frivillig journalføring av SMS

Pressorganisasjonene protesterer mot at Kulturdepartementet vil gjøre det til en frivillig sak for forvaltningen å journalføre sms-meldinger med innhold som har relevans for saksbehandlingen.

Forslaget fremmes i et utkast til endringer til arkivforskriften. Departementet mener sms må likestilles med telefonsamtaler der opplysninger skal nedtegnes «såvidt mulig». Presseorganisasjonene mener dette er totalt uforenelig med offentleglova § 4 som gir en teknologinøytral definisjon på et dokument.

Forslaget strider også mot praksis, senest i saken med sms-meldingene mellom statsminister Jens Stoltenberg og DnBNor-sjef Rune Bjerke, der Dagens Næringsliv fikk medhold av Sivilombudsmannen i at sms-meldinger med innhold som har betydning for forvaltningens saksbehandling er å betrakte som dokumenter i lovens forstand, og at de derfor skal journalføres.

Nå vil imidlertid departementet gjør journalføringen av slike meldinger til en frivillig sak for det enkelte forvaltningsorgan, og at man i stedet kan notere ned «med egne ord» det som sms-en inneholder, og så arkivere dette dokumentet. Presseorganisasjonene (NJ, NP, MBL og NR) har i sin høringsuttalelse protestert kraftig mot forslaget.