Haugaland Kraft ikke omfattet av offentleglova

Fylkesmannen i Rogaland har fastslått at kraftselskapet Haugaland Kraft ikke er omfattet av offentleglova. Dermed fikk styret rett i sine påstander om at det ikke er rettslig forpliktet til gi innsyn i selskapets dokumenter. Spørsmålet ble behandlet etter klage fra journalist i Haugesunds Avis Torstein Nymoen som mener selskapet, som 100 prosent offentlig eid, må være omfattet av offentleglova. Haugaland Kraft mener det er i en konkurransesituasjon som gjør at virksomheten er unntatt etter lovens § 2(2). Dette har det nå fått medhold i fra Fylkesmannen.

Fylkesmannsbingo

Torstein Nymoen sier til presse.no/offentlighet at avgjørelsene fra ulike Fylkesmenn rundt om i landet når det gjelder kraftselskaper framstår som ren fylkesmannsbingo, og oppfordrer Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund til å se nærmere på saken. Leder i Offentlighetsutvalget, Hanne Wien, ser behovet for en gjennomgang, og vil ta saken opp med utvalget på kommende møte neste torsdag.

les også:

Kraftselskap omfattet av offentleglova
mer innsyn i kraftbransjen