Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Motstand mot offentlighet

Flere journalister reagerer på forslag fra Sametinget som de mener innebærer innskrenkninger i pressefriheten…

les mer

Stortingets kontrollkomité…

Etter at Sivilombudsmannen la frem en melding til Stortinget om at Olje-og energidepartementet ikke ville…

les mer

Lanseringsdato for OEP…

Opprinnelig skulle OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal)vært tatt i bruk samtidig med at den nye offentlighetsloven…

les mer

Justisdepartementets prinsipputtalelse…

Kan man kreve innsyn i en driftslogg for en SMS-tjeneste, og har man plikt til å journalføre disse…

les mer

Kan ikke trekke seg fra…

I en uttalelse av 23.11.2009 om sak vedrørende innsyn i søkerliste til stilling som personalsjef i…

les mer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag…

Journalist i Adresseavisen, Hermann Hansen, fikk avslag på sin klage om fullt innsyn i søkerlista til…

les mer

Anmoder Stortinget om åpenhet

I dag, 10.10.09, skal Stortinget behandle endringer i regelverket om dokumentoffentlighet i Stortinget.…

les mer

Nytt nettsted gir enklere…

Statens forurensningstilsyn lanserte i dag nettstedet "Norske utslipp". Nettstedet skal gjøre…

les mer

Skoler kan ikke nekte media…

Etter forespørsel fra journalist Vegar Venli fra Varingen har Elev - og lærlingombudet i Oslo avgitt…

les mer

Klage på journalføring…

Helgelands blad har dokumentert at Helse Nord ikke har ført postjournal i tråd med Offentleglova. Helse…

les mer

Meld deg på Åpenhetstinget…

Mandag 28. september avholdes Åpenhetstinget 2009 - dette er årets mulighet til å lære seg det viktigste…

les mer

Ny offentlighetsperson…

Mandag 14. september går Norsk Presseforbunds offentlighetsjurist ut i permisjon. Ny offentlighetsperson…

les mer

Nå kan du få vite hvor…

Ifølge Varingen.no måtte det klage til før NRKville gi ut lokale lisenstall. Etter å ha forsøkt…

les mer

Hjalp å klage over dårlig…

Journalist i Haugesunds avis Torstein Nymoen fikk fullt gjennomslag hos det statlige selskapet Avinor…

les mer

Kleppa skuffet over hemmelighold

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa innrømmer at hun hadde håpet at kommunene hadde gjort en…

les mer

Meld deg på Åpenhetstinget…

28. september 2009 arrangerer Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg det årlige seminaret om åpenhet…

les mer

Medhold i Lagmannsretten…

Naturvernforbundet har fått medhold i Lagmannsretten om at opplysninger om gammel skog er miljøinformasjon…

les mer

Stem på kandidater til…

Send inn forslag til kandidat til Norsk Presseforbunds offentlighetspris - Flavius-prisen 2009!

les mer

Sandefjords Blad diskuterer…

Etter diverse kamper om innsyn i kommunens dokumenter, møtes kommune og avis for å diskutere offentlighet.…

les mer

Avinor AS lover bedre journalføring

Som følge av klage fra Haugesunds Avis lover Avinor AS å skjerpe rutinene for journalføring av dokumenter.

les mer

Utsatt søknadsfrist –…

Eidskog kommune må utarbeide en offentlig søkerliste selv om søknadsfristen er utsatt. Dette fastslår…

les mer