Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Nytt regelverk om varsling

Fra 1. januar 2007 trer de nye reglene om varsling i kraft. Målet er å skape mer åpenhet og ivareta…

les mer

Tingrett følger ikke «god…

I strid med anbefalinger fra Dommerforeningen lot ikke Namdal tingrett pressen få uttale seg før de…

les mer

Offentlig elektronisk postjournal…

Det er ventet at Offentlig elektornisk postjournal (OEP) vil være tilgjengelig fra 1. januar 2008. Dermed…

les mer

Tall bekrefter hemmelighold…

ABC-nyheter har innhentet statistikk over departementenes avslag på innsyn. Tallene viser at hvert femte…

les mer

Offentlighetsloven gjelder…

Det er innsynsrett etter offentlighetsloven i dokumenter som gjelder advokathonorar. Dette fastslår…

les mer

Forsvarere i Munch-saken…

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at forsvarerne i Munch-saken må få innsyn i alle dokumenter…

les mer

Hemmelig søkerliste til…

Nok en søkerliste til rådmannsstilling vil trolig unntas offentlighet. Denne gangen er det Gran kommune…

les mer

Åpner dørene til «politiske…

Tønsbergs Blads søkelys på de folkevalgtes praksis med lukkede "politiske lederteam" ga…

les mer

Ny offentlighetslov fra…

1.1.2009 trer ny offentlighetslov ikraft. Loven skal føre til mer innsyn og åpenhet rundt offentlig…

les mer

Nei til offentlig lobbyregister

Regjeringen sier nei til Venstres forslag om å innføre et offentlig lobbyregister over besøkende til…

les mer

Lær deg nye offentlighetsregler!

Lær deg de nye innsynsreglene for sivile rettssaker med Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

les mer

Sivilombudsmannen gransker…

Sivilombudsmannen vil se nærmere på hemmelighold av søkerlisten til stillingen som personalsjef i…

les mer

Lanseringsdato for OEP…

Opprinnelig skulle OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal)vært tatt i bruk samtidig med at den nye offentlighetsloven…

les mer

Sandefjords Blad diskuterer…

Etter diverse kamper om innsyn i kommunens dokumenter, møtes kommune og avis for å diskutere offentlighet.…

les mer

Venstre krever åpenhet…

Venstre, ved representant Gunnar Kvassheim, går inn for lovfestet rett til innsyn i helseforetakenes…

les mer

Ordfører grep inn mot…

Agderposten måtte helt til Sivilombudsmannen for å få innsyn i verdivurderingen av en kommunal eiendom.…

les mer

Følger ikke ny innsynslov

Flere offentlige organer oppgir bestemmelser i den gamle innsynsloven når de unntar dokumenter. Dette…

les mer

Prinsipputalelse om forretningshemmeligheter

Hva kan egentlig unntas som forretningshemmeligheter? Justisdepartementet gir oss noen svar i en nylig…

les mer

Rett til elektronisk innsyn

Når en virksomhet har journalen sin elektronisk, har du krav på innsyn. Dette fastslår Fylkesmannen.

les mer

Sponheim vil åpne Norsk…

Styreleder i Norsk Tipping, Lars Sponheim, vil ha mer åpenhet rundt driften av Norsk Tipping. I løpet…

les mer

Nyhetsbrev om åpenhet

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg lanserer nyhetsbrev med ukentlige oppdateringer om offentlighet…

les mer