Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Krever tydeligere og bedre…

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er kritiske til regjeringens forslag til ny kommunikasjonspolitikk…

les mer

Påmelding til allmøte…

Mandag 23.mars kan du få vite hva stortingspartiene mener om åpenhet og innsyn. Meld deg på her!

les mer

Mer innsyn i kraftbransjen

Ny offentlighetslov åpner for innsyn i kraftbransjen. Dette skriver fagavisen Europower.

les mer

Må offentliggjøre hemmelig…

Etter klage fra Bergensavisen ved journalist Anders Haga må Bergen kommune frigi en hittil hemmelig…

les mer

Bergen kommunen vurderer…

Bergen kommune vurderer lobbyregistrering i Byrådet og Bystyrets organer. Neste mandag skal bystyret…

les mer

Sperrefrist for innsyn

Post- og teletilsynet har laget sin egen "sperrefrist" og gir ikke innsyn før de selv får…

les mer

Uklart om EPJ-innhold

Ingen vet sikkert hva som skjer med tilgangen til EPJ-materiale.

les mer

Hvem er best på åpenhet?

For fjerde gang skal Norsk Presseforbunds åpenhetspris deles ut. Send inn ditt forslag til kandidat…

les mer

Nå kan du få lokale resultater…

Med hjemmel i offentleglova § 9 kan du nå få innsyn i lokale resultater fra Elevundersøkelsen. Les…

les mer

Hevder byråd ikke journalfører…

Byråd Sylvi Listhaug får kritikk fra opposisjonen i Oslo bystyre etter å ha angivelig avslørt at…

les mer

NOKAS-saken

Aftenposten, med støtte av Norsk Presseforbund, henvendte seg i brev av 29. juni i år til…

les mer

Innsyn i skjenkerapport

Bergensavisen begjærte innsyn i en rapport om skjenking av alkohol på et serveringssted. Begjæringen…

les mer

Ny tvistelov med økt offentlighet…

Den nye tvisteloven som trer i kraft 1.1.2008 betyr mer offentlighet for en rekke dokumenter i sivile…

les mer

Eget doping-forum for pressen

Antidoping Norge har opprettet en egen tjeneste for pressen som skal gi lettere tilgang til informasjon…

les mer

NTB vant frem i Høyesterett…

Høyesteretts kjæremålsutvalg har gitt Norsk Telegrambyrå (NTB) medhold etter de påkjærte Borgarting…

les mer

Eget styrevervregister…

Snart kan du gå inn på Internett og sjekke hvilke verv ordføreren i din kommune har. I løpet av april…

les mer

Dørum krever åpenhet…

Nå tar venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum saken om hemmelighold av skoleeiernes rapporter…

les mer

Kritisk til krav om forsvarlig…

Professor Henning Jackhelln er kritisk til arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstakers varsling om forhold…

les mer

Kleppa krever mer åpenhet…

I et tre sider langt brev til samtlige kommuner og fylkeskommuner krever kommunal- og regionalministeren…

les mer

Fikk innsyn i granskningsrapport…

Først etter å ha pålaget avslaget fikk Haugesunds Avis innsyn i en granskningsrapport som ble utarbeidet…

les mer

Gransker innsynspraksis

Som følge av klage fra Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg skal Sivilombudsmannen se nærmere på…

les mer