Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Skeptisk til hemmelig lobbyregisterrapport

Sivilombudsmannen er skeptisk til regjeringens hemmelighold av en rapport om lobbyregistrering. Nå må…

les mer

Måtte offentliggjøre…

Først etter klage fra Haugesunds Avis og press fra Fylkesmannen fikk offentligheten vite hvem som har…

les mer

Utvider tilbudet til pressen…

Domstoladministrasjonen (DA) har endret på nettløsningen for domstolenes berammingslister, som også…

les mer

Protester mot regelverket…

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund møtte 6. april 2005 Stortingets samferdselskomité, og…

les mer

Kristine Holm ny offentlighetsmedarbeider…

Kristine Holm har tiltrådt som ny organisasjonssekretær/juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, i…

les mer

Må gi innsyn i skjenkebevilling

Etter å ha nektet innsyn i formannskapets behandling av skjenkebevillingssak, må Haugesund kommune…

les mer

Regjeringen må svare for…

Opposisjonen på Stortinget krever svar fra regjeringen på hvorfor ett av fem dokumenter i departementene…

les mer

Kommunens arbeidsseminar…

Politikerne i Sandnes mente det var greit å holde et lukket "arbeidsseminar" om hyttepolitikk…

les mer

Venstre krever innsyn i…

Manglende innsyn i dokumentene tilknyttet Hanekleivtunellen har skapt reaksjoner også i det politiske…

les mer

Offentlighet i kirken

Innsyn i dokumenter og møter i kirken er en forutsetning for at Kari kirkegjenger kan smile bredt eller…

les mer

Klager kommunestyre inn…

Stjørdalens Blad mener kommunens praksis med lukkede gruppemøterstrider mot møteoffentlighetsprinsippet,…

les mer

Dokumentasjon fra møte…

Her finner du Justisdepartementets presentasjon av bestemmelser i den nye offentlighetsloven som vil…

les mer

Må gi ut hemmelig avtale

Etter klage fra avisa Norddalen må Sel kommune offentliggjøre en hemmelig forliksavtale om utbetaling…

les mer

Redaktørkrav om bedre…

Norsk Redaktørforening vil ha bedre og klarere regler om møteoffentlighet. I et brev til Kommunal-…

les mer

Sivilombudsmannen slakter…

"Lite tillitvekkende" og "mangelfull". Slik beskriver Stortingets ombudsmann Utenriksdepartementets…

les mer

Sivilombudsmannen kritisk…

Sivilombudsmannen advarer mot at forhåndsgradering av dokumenter kan føre til overdreven bruk av unntaksbestemmelsene…

les mer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag…

Journalist i Adresseavisen, Hermann Hansen, fikk avslag på sin klage om fullt innsyn i søkerlista til…

les mer

Ikke ulovlig med lukkede…

Sivilombudsmannen mener kommunestyret i Stjørdalen ikke bryter loven selv om det underveis i et åpent…

les mer

Medhold fra Fylkesmannen…

Etter klage fra Helgelands Blad må Kommunerevisjonen endre sine rutiner for journalføring.

les mer

Lanseringsdebatt om åpenhet…

I forbindelse med lanseringen av ny bok om innsyn blir det debatt på Litteraturhuset i Oslo torsdag…

les mer

Trønder-Avisa først ute…

Etter det presse.no/offentlighet kjenner til er det Trønder-Avisa som var først ute med å klage over…

les mer