Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Hemmelig søkerliste til…

Hemmeligholding av søkerlisten til rådmannsstilling i Brønnøysund kommune skaper reaksjoner. Les…

les mer

Måtte offentliggjøre…

TA nektet å godta kommunens hemmelighold av søkerlisten til stillingen som ny kultursjef. Det ga resultater.

les mer

Ulovlig hemmelighold av…

Bærum kommunes hemmelighold av kjøpskontrakt var ulovlig. Dette fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus…

les mer

Større fokus på ytringsfrihet…

Sivilombudmannen varsler at han i tiden fremover vil være spesielt oppmerksom på kommunale instrukser…

les mer

Studentkrangel om offentlighet

Studentsamskipnaden i Oslo vil ikke høre på Velferdstingets krav om å følge offentlighetsloven. Samskipnaden…

les mer

Meroffentlighet skal dokumenteres!

Sivilombudsmannen retter sterk kritikk mot Forsvarsdepartementets saksbehandling. I en uttalelse til…

les mer

Klager på taushet i helseforetakene

Oplandenes redaktørforening er misfornøyde med Sykehuset Innlandets holdning til åpenhet. I et brev…

les mer

Nytt medlem i offentlighetsutvalget

Advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl, ble i dag oppnevnt som nytt medlem i Offentlighetsutvalget.

les mer

Statsministerens hemmelighold…

Hemmeligholdet av notatet som ble sendt fra statsministerens kontor (SMK) til Kredittilsynet skal nå…

les mer

Varingen vant over brannvesenet

Fylkesmannen ga Varingen medhold i at brannvesenet i Nedre Romerike ikke hadde lov til å nekte innsyn…

les mer

NSB ber om fritak fra offentlighet

I et eget brev til Justisdepartementet krever NSB å bli unntatt fra den nye offentleglova.

les mer

OL-dokumenter unntas offentlighet

Kulturdepartementet skal ha unntatt en rekke dokumenter tilknyttet Tromsøs OL-søknad for å unngå…

les mer

Stortingets kontrollkomité…

Etter at Sivilombudsmannen la frem en melding til Stortinget om at Olje-og energidepartementet ikke ville…

les mer

Stem på kandidater til…

Send inn forslag til kandidat til Norsk Presseforbunds offentlighetspris - Flavius-prisen 2009!

les mer

Må offentliggjøre hemmelige…

Både Bergen og Oppegård kommune har hemmeligholdt søkere i strid med offentleglova. Dette framgår…

les mer

Ordfører grep inn mot…

Agderposten måtte helt til Sivilombudsmannen for å få innsyn i verdivurderingen av en kommunal eiendom.…

les mer

Journalistkurs om nye innsynsregler

Tirsdag 3. februar arrangerer Oslo Journalistklubb kurs om de nye reglene for innsyn som følger av den…

les mer

Hemmelige anbudsdokumenter

Oslo kommune mener leverandørene selv er nærmest til å vurdere hva som er forretningshemmeligheter.…

les mer

Åpenhet på dansk

Mandag 6. desember har danskene sitt Åbenhedsting! På programmet står blant annet norske postjournaler…

les mer

Treg offentlighet

I snart ett år har journalist i Varden,Tom Erik Thorsen, ventet på å få innsyn i anbudsdokumenter.…

les mer

Redningen for EPJ?

NRK Brennpunkt og NRK beta har bedt om innsyn i 8 421 800 dokumenter, altså hele databasen til elektronisk…

les mer