Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Sponheim vil åpne Norsk…

Styreleder i Norsk Tipping, Lars Sponheim, vil ha mer åpenhet rundt driften av Norsk Tipping. I løpet…

les mer

Nyhetsbrev om åpenhet

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg lanserer nyhetsbrev med ukentlige oppdateringer om offentlighet…

les mer

Flere virksomheter til…

Nå har 11 nye virksomheter blitt omfattet av offentlig elektronisk postjournal (OEP). Dette gjelder…

les mer

Nye regler om møteoffentlighet…

Kommunal- og regionaldepartementet skriver i et svarbrev til Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg…

les mer

Protokollering

En orienteringssak i Engerdal kommunestyre ble behandlet bak lukkede dører. Verken orienteringssaken…

les mer

Ga ansatte munnkurv

Flere av de ansatte i Bærum kommune sier de fikk beskjed om å ikke snakke med pressen om korrupsjonssaken…

les mer

NJ hemmeligholder søkerliste

Norsk Journalistlag (NJ) nekter å gi innsyn i listen over hvem som har søkt den nyopprettede stillingen…

les mer

Styrevervregisteret har…

I går åpnet nettstedet Styrevervregisteret.no - et nettsted som skal bidra til mer åpenhet rundt roller…

les mer

Sivilombudsmannen kritisk…

Sivilombudsmannen mener Hjelmeland kommune skulle ha åpnet dørene da de avholdt budsjettkonferanse…

les mer

Sivilombudsmannen støtter…

Sivilombudsmannen ser ikke noe problematisk i at forvaltningens dokumenter skifter karakter når de blir…

les mer

Departementet beklager…

Vegdirektoratet får kritikk fra Samferdselsedepartementet. I et brev til direktoratet skriver departementet…

les mer

Åpenhet rundt offentlige…

På EU-kommisjonens nettsider finner du nå en oppdatert liste over hvilke oppdragsgivere innad i EU…

les mer

Nittedal kommune vil overprøve…

Ifølge Varingen.no er Nittedal kommune så uenig med Fylkesmannens vedtak om å offentliggjøre dokumenter,…

les mer

Sivilombudsmannen krever…

En gjennomsnittlig saksbehandlingstid på to til tre uker er ikke i tråd med kravet om behandling "uten…

les mer

Slik blir den nye offentlighetsloven

Ny offentlighetslov gir nye muligheter til å drive kritisk og undersøkende journalistikk. Se hva som…

les mer

Ulovlig vedtak om hemmelighold?

Oslo bystyre vil anonymisere jobbsøknader for å øke rekrutteringen av personer med minoritetsbakgrunn.…

les mer

Debatt om korrupsjon og…

I samarbeid med Transparency International Norge arrangerer Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund…

les mer

Justisdepartementets prinsipputtalelse…

Kan man kreve innsyn i en driftslogg for en SMS-tjeneste, og har man plikt til å journalføre disse…

les mer

Avinor AS lover bedre journalføring

Som følge av klage fra Haugesunds Avis lover Avinor AS å skjerpe rutinene for journalføring av dokumenter.

les mer

Hemmeligholder 11 av 15…

Asker kommune har unntatt 11 av i alt 15 søkere fra den offentlige søkerlisten til stillingen som ny…

les mer

E-post var ikke intern

Sivilombudsmannen mener Sandefjord kommune ikke hadde lov til å hemmeligholde en e-post som et internt…

les mer