Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Kritisk til krav om forsvarlig…

Professor Henning Jackhelln er kritisk til arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstakers varsling om forhold…

les mer

Kleppa krever mer åpenhet…

I et tre sider langt brev til samtlige kommuner og fylkeskommuner krever kommunal- og regionalministeren…

les mer

Fikk innsyn i granskningsrapport…

Først etter å ha pålaget avslaget fikk Haugesunds Avis innsyn i en granskningsrapport som ble utarbeidet…

les mer

Gransker innsynspraksis

Som følge av klage fra Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg skal Sivilombudsmannen se nærmere på…

les mer

Tivolitilsyn pålegges…

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa reagerer på at tivolitilsynet unntar tilsynsrapporter,…

les mer

Journalfører ikke e-post

Mange e-brev blir aldri journalført. Sivilombudsmannens tar i sin årsmelding for 2007 et oppgjør med…

les mer

Kommune erkjenner dårlige…

Etter klage fra Os og Fusaposten innrømmer Fusa kommune at postlistene ikke er gode nok.

les mer

Nå kan du få vite hvor…

Ifølge Varingen.no måtte det klage til før NRKville gi ut lokale lisenstall. Etter å ha forsøkt…

les mer

Telenor må offentliggjøre…

Etter iherdige forsøk på å holde opplysninger om plasseringen av mobilbasestasjoner hemmelige, har…

les mer

Kritikk fra flere hold…

Tidligere i år fikk Finansdepartementet kritikk fra Sivilombudsmannen for å holde tilbake opplysninger…

les mer

Flere bruker gammel innsynslov

Nå har også Søgne kommune blitt tatt i å bruke feil innsynslov. Ifølge Budstikka er det sendt ut…

les mer

Dyremishandling kan bli…

All informasjon om dyremishandling som befinner seg hos Mattilsynet kan heretter bli hemmeligstemplet.…

les mer

Fikk se budsjett etter…

Etter klage fra Romerikes Blad måtte politikere og administrasjonen i Skedsmo kommune endre planene…

les mer

Boligstiftelse må gi innsyn

Etter klage fra Øksnesavisa må Øksnes Boligstiftelse gi fullt innsyn i sin virksomhet, også tilbake…

les mer

Mindre åpenhet etter journaltabbe?

Svikt i rutinene førte til at et dokument med sensitivt materiale ble lagt ut på kommunens postjournal.…

les mer

Meld deg på Åpenhetstinget…

Åpenhetstinget 2010, arrangert av Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg, er årets viktigste begivenhet…

les mer

Sjøfartsdirektoratet får…

Sjøfartsdirektoratet får nå kritikk fra Riksrevisjonen for å ikke ha overholdt bestemmelsene i offentleglova.…

les mer

NRK Sogn og Fjordane fikk…

NRK Sogn og Fjordane klaget over at styredokumentene til Helse Førde ikke ble gjort tilgjengelig for…

les mer

Nye bestemmelser om berammingslister

I henhold til Justisdepartementets vedtak av 18. august trer det i kraft fra 1. september…

les mer

Etterforskningsdokumenter…

Sivilombudsmannen har i sak 2004/2889 uttalt at offentlighetsloven gjelder for etterforskningsdokumenter…

les mer

Nærings- og handelsdepartementet…

I en nylig avsagt uttalelse fra Sivilombudsmannen får Nærings- og handelsdepartementet (NHD)kritikk…

les mer