Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

juni

Nesna kommune kritiseres…

Nesna kommune mener åpne budsjettdiskusjoner vil svekke grunnlaget for de gode løsningene. Sivilombudsmannen…

les mer

Gir innsyn – under…

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjør helomvending i saken om innsyn i rapporter om hvordan skoleeierne…

les mer

Klager på lukkede budsjettkonferanser

Fylkesmannen i Rogaland mener det er greit at Hjelmeland kommune nok en gang velger å ha budsjettkonferanser…

les mer

Sunnmøringen seiret i…

Sunnmøringen nektet å godta at Stranda formannskap ikke fulgte regler om møteoffentlighet da det møttes…

les mer

Treg journalføring

Ved en rutinekontroll av Søgne kommunes postlister fant Budstikka dokumenter som var flere år gamle.…

les mer

Måtte frigi hemmelige…

Etter klage fra Finnmark Dagblad måtte Alta kommune offentliggjøre kuttforslag. Fylkesmannen i Finnmark…

les mer

Økt hemmelighold med rødgrønn…

Hvert fjerde dokument unntas offentlighet! Les Aftenpostens unike oversikt over hvilke saker den enkelte…

les mer

Fredrikstad Blad krever…

Fredrikstad Blad nekter å godta Fredrikstad kommunes hemmelighold av to søkere på stillingen som rådmann.

les mer

Nytt direktorat med ansvar…

Et eget direktorat skal bedre tilgangen på offentlig informasjon. 1. januar 2008 ble direktorat for…

les mer

Kleppa skuffet over hemmelighold

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa innrømmer at hun hadde håpet at kommunene hadde gjort en…

les mer

Må frigi hemmelige rådmannssøkere

Etter klage fra Budstikka Media må Asker kommune offentliggjøre tre av seks hemmelige søkere til stillingen…

les mer

Må frigi rådmannsliste…

Som følge av klage fra Helgelands Blad og Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund må Alstahaug…

les mer

Bruker gammel innsynslov

Grimstad kommune får kritikk fra flere hold for feil praktisering av innsynslov. Ifølge Grimstand Adressetidende…

les mer

Skoletall fremdeles hemmelig

Kunnskapsdepartementet mener fremdeles opplysninger om hvor mange elever i Nittedal kommune som de siste…

les mer

Avviser behandling av Kulturrådklage

Sivilombudsmannen har avvist Presseforbundets klage over kulturdepartementets ansettelsesprosess. Begrunnelsen…

les mer

Nekter mediene onlinetilgang…

Vegvegsenet har fattet vedtak om å trekke tilbake medienes onlinetilgang til motorvognregisteret. Årsaken…

les mer

Krever åpenhet i kommunalt…

Øksnes avis stiller spørsmål ved møtekulturen idet kommunale selskapet Myre Havneutvilking AS.

les mer

Snart klart for påmelding…

Neste uke åpner påmeldingen for Norsk Presseforbunds Åpenhetsting 2010. Dagen er tirsdag 28. september…

les mer

Olje-og energidepartementet…

Journalist i Bergens Tidende, Vidar Ystad, klaget til Sivilombudsmannen over at departementet nektet…

les mer

Vil forby offentliggjøring…

Tre av Frps stortingsrepresentanter har fremmet forslag om å forby offentliggjøring av skattelister.…

les mer

Anbefaler klagerett for…

En arbeidsgruppe ved Domstoladministrasjonen går inn for ankerett for mediene når dørene lukkes i…

les mer