Anmoder Stortinget om åpenhet

I dag, 10.10.09, skal Stortinget behandle endringer i regelverket om dokumentoffentlighet i Stortinget. Presseorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har anmodet om åpenhet i et brev til Stortingets presidentskap. Les brevet her.

Stortingets presidentskap

Stortinget

Spørsmål om innsyn i utredningsseksjonens dokumenter – Stortingets offentlighetsregler

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund er gjort kjent med at Stortinget er i ferd med å endre regelverket for dokumentoffentlighet for Stortinget, på meget kort tid og med en ganske lukket saksbehandling. Våre organisasjoner, som til vanlig blir hørt både av forvaltningen og av stortingskomiteer i forbindelse med åpenhetsspørsmål, er ikke trukket med i noen høringsprosess.

Etter innstillingen (Inst. 32 S (2009-2010), som fortsatt er så fersk at den er merket «Midlertidig» på Stortingets eget nettsted, skal allerede i morgen, tirsdag 10. november kl. 10.00, opp til endelig behandling i Stortinget.

Innstillingen foreslår å endre Stortingets regler § 2 første ledd, slik at det heretter skal lyde: «Disse regler gjelder ikke for stortingsrepresentantene, stortingsgruppene og gruppesekretariatene, og heller ikke for dokumenter som utveksles mellom disse og Stortingets utredningsseksjon.»

Presidentskapet viser i innstillingen til at det siden utredningsseksjonen ble opprettet i 1999 og frem til i dag, har vært fast praksis at avlevert notat er oppdragsgivers eiendom, og at det er oppdragsgiver som avgjør om utredningen skal publiseres. Bakgrunnen skal være at fortroligheten skal gi rom for å kunne arbeide med politiske initiativ uten at det blir kjent for politiske motstandere.

I presidentskapets innstilling er det ikke sagt noe om hvordan praksis er i andre land, for eksempel i Riksdagen i Sverige. Opprinnelig var det full åpenhet i tråd med det svenske offentlighetsprinsippet, men hovedregelen nå er at oppdragsgiver avgjør spørsmålet om offentlighet. Ifølge kst. seksjonssjef i Riksdagen, Svend Lindberg, blir svaret så godt som alltid offentlighet, og om så ikke skjer, kan den svenske utredningsseksjonen selv bestemme at utredningen skal være offentlig.

Vi har forståelse for at bestilte utredninger blir gjenstand for utsatt offentlighet, i tråd med det formål som er nevnt i innstillingen. Dette formålet krever imidlertid ikke at utredningensrapportene blir unntatt offentlighet for alltid. Vi anmoder Stortinget så sterkt vi kan om å endre regelverket i samsvar med dette, eller i samme mønster som den svenske ordningen.

Samtidig vil vi så sterkt vi kan henstille til Stortinget å gjennomføre større åpenhet om egen saksbehandling i offentlighetsspørsmål. Både Stortingets offentlighetsregler vedtatt i 2000, de nye reglene i 2006, og nå igjen, utarbeider presidentskapet forslag til regler som etter få dager legges fram for behandling i Stortinget – uten at problemstillingene gjøres til gjenstand for høringsordninger, og i praksis uten at folket får anledning til å drøfte forslagene før de vedtas.

Oslo, 09.11.09

Med vennlig hilsen

Nils E. Øy, Generalsekretær Norsk Redaktørforening

Elin Floberghagen, Leder Norsk Journalistlag

Per Edgar Kokkvold, Generalsekretær Norsk Presseforbund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *