Stortingets kontrollkomité gir Sivilombudsmannen medhold

Etter at Sivilombudsmannen la frem en melding til Stortinget om at Olje-og energidepartementet ikke ville gi fra seg dokument i en klagesak har Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité gitt Sivilombudsmannen fullt medhold.

Journalist Vidar Ystad har klaget inn Olje-og energidepartementet (OED) til Sivilombudsmannen etter at de nektet han innsyn i dokument etter offentleglova § 15, 2.ledd.

Etter ombudsmannsloven § 7 har Sivilombudsmannen rett til å be om utlån av dokumenter i klagesaker for å kunne ta en selvstendig avgjørelse på om hjemmelen for unntak etter offentleglova er anvendt korrekt.

OED har i denne saken nektet Sivilombudsmannen å få låne dokumentene da de hevder at dokumentet, som er en uttalelse fra Regjeringsadvokaten, er omfattet av bevisforbudet i tvisteloven § 22-5.

Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité har i sin innstilling til Stortinget gitt Sivilombudsmannen fullt medhold og uttaler:

«Komiteen vil understreke at den ikke anser tvisteloven § 22-5 som et hinder for Sivilombudsmannens innsyn i dokumenter utarbeidet for forvaltningens utredning eller forberedelse av saker. Komiteen ser det som avgjørende at Sivilombudsmannen får tilgang til de dokumenter ombudsmannen finner nødvendig for å ivareta sin funksjon. Unntak fra denne hovedregel må kreve konkrete begrunnelser, begrunnet med tungtveiende hensyn. Komiteen kan ikke se at slike begrunnelser er fremført i denne saken.».

Les hele innstillingen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *