Skoler kan ikke nekte media adgang til elevrådet

Etter forespørsel fra journalist Vegar Venli fra Varingen har Elev - og lærlingombudet i Oslo avgitt en generell uttalelse om elevrådets rett til å uttale seg uavhengig av skolens ledelse.

Elev – og lærlingombudet har konkludert med at rektor ikke kan nekte elevråd å uttale seg uavhengig av skoleledelsen, og at man har rett til innsyn i opplysninger om hvem som er elevrådsleder.

Elev – og lærlingombudet uttaler:

«Elevrådet er ikke underlagt lojalitetsplikten som følger av arbeidsretten, da de ikke er

ansatte ved skolen. Videre er elevrådet et demokratisk valgt, representativt organ for skolens

elever. Skolens ledelse har ikke myndighet til å utnevne elevrådet, og dette peker klart i

retning av at det heller ikke foreligger noen instruksjonsmyndighet over elevrådets arbeid.

Lojalitetsplikt og instruksjonsmyndighet kan derfor ikke anvendes for å begrense elevrådets
rett til ytring.»

Du kan lese hele saken på hjemmesidene til Oslo Elev – og Lærlingombud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *