Klage på journalføring førte frem – Helse Nord endrer praksis

Helgelands blad har dokumentert at Helse Nord ikke har ført postjournal i tråd med Offentleglova. Helse Nord vil nå endre praksis.

Helgelands blad klaget Helse Nords praksis med føring av postjournal inn til Helse-og omsorgsdepartementet. Avisa hadde i forkant dokumentert 12 eksempler hvor det ikke var mulig å danne seg noen kvalifisert oppfatning av hva dokumentet handlet om, da alle opplysninger om dokumenter i postjournalen var overstrøket.

Informasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol sier til hblad.no at de nå vil endre praksisen:

«Helse Nord RHF ser at den praksis som er fulgt i enkelte saker (. . .) ikke er i tråd med offentlighetslovens intensjon og arkivforskriftens bestemmelser. Helse Nord RHF har tatt skritt for å legge om vår praksis slik at den blir i tråd med de bestemmelser som gjelder. »

«Helse Nord RHF har åpenhet og meroffentlighet som vårt utgangspunkt i forhold til media og andre aktører.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *