Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2011

desember

Åpenhetsindeksen får…

Kommunene tar åpenhet på alvor, etter offentlighetsutvalgets gjennomgang.

les mer

Uholdbar situasjon for…

Etter tre år er elektronisk postjournal ennå ikke innført hos alle virksomhetene som etter forskriften…

les mer

Mediene ber om unntak fra…

På vegne av samtlige nyhetsmedier ber Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening tingretten om lyd-…

les mer

Offentlighetsprosjekt åpnet…

Et offentlighetsprosjekt i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening har åpnet opp 63 virksomheter…

les mer

Nekter å godta vedtak…

Norsk Bane AS, som er eid av kommuner og fylkeskommuer i Rogaland, nekter å godta krav fra Fylkesmannen…

les mer

Mediene anker Treholt-avslag

Mediene har anket lagmannsrettens avgjørelse om at mediene ikke skal få tilgang til opptak fra Treholtsaken…

les mer

Formannskapet holdt hemmelig…

Bardu formannskap holdt forrige onsdag et utvidet lunsjmøte bak lukkede dører. Da Nye Troms omtale…

les mer

Vil ha mer innsyn i gjenopptakelseskommisjonen

Norsk Presseforbund vil ha åpne vitneavhør og lovfestet rett til innsyn i saksdokumentene til Gjenopptakelseskommisjonen.

les mer

Plikt til å ta videre…

Kommunen har plikt til å videreformidle spørsmål om samtykke til å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger.…

les mer

Endringer i offentleglova

Stortinget vedtok i går å endre offentleglova slik at fødselsnumre og lønnslipper kan unntas fra…

les mer

november

Mister retten til innsyn…

Justiskomiteen støtte forslaget om å gjøre det mulig å unnta fødselsnumre og lønnsoppgaver fra…

les mer

Får likevel ikke Treholtopptak

Mediene får likevel ikke tilgang til Treholtopptakene. Etter at både PST og mediene anket saken, har…

les mer

Lett å hindre innsyn

Selskaper som omfattes av offentleglova kan organisere seg vekk fra innsyn ved å danne selskaper uten…

les mer

Må vurderer merinnsyn…

Etter klage fra journalist i Kommunal Rapport og medlem av offentlighetsutvalget, Vegard Venli, fastslår…

les mer

Utsetter spørsmål om…

Retten til innsyn i hvordan studentsamskipnadene forvalter rundt 450 millioner kroner årlig, er fremdeles…

les mer

Krever bedre svar om evaluering…

Offentlighetsutvalget ber om et nytt svar fra Justisdepartementet på hvordan man vil følge opp kravet…

les mer

22.juli-klagerett til lovavdelingen

Spørsmål om klagerett over 22.juli-kommisjonens avslag på innsyn ligger nå på lovavdelingens bord.

les mer

Ikke klagerett på 22.juli-hemmelighold

22. juli-kommisjonens hemmelighold kan ikke påklages. Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund mener…

les mer

Ytringsfrihet for innsyn

I en pågående klagesak må Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdere om det er i strid med ytringsfriheten…

les mer

oktober

Utsetter behandlingen av…

Stortingets justiskomité har fått utsatt frist på regjeringens forslag om å gjøre det mulig å unnta…

les mer

Nytt medlem i Offentlighetsutvalget

Journalist i NRK Møre og Romsdal Øyvind Johan Heggstad, er nytt medlem i Offentlighetsutvalget.

les mer