Nekter å godta vedtak om innsyn

Norsk Bane AS, som er eid av kommuner og fylkeskommuer i Rogaland, nekter å godta krav fra Fylkesmannen om at de skal følge offentleglova. Nå ber de Justisdepartementets lovavdeling se på saken.

Etter klage fra NRK Møre og Romsdal konkluderte Fylkesmannen i Rogaland med at Norsk Bane AS må følge offentleglova. Norsk Bane AS er så uenige i vedtaket at det, via advokat, krever at Justisdepartementet omgjør vedtaket. Begrunnelsen er at selskapet mener det er konkurranseutsatt på en måte som gjør at det må unntas etter offentleglova § 2 (1) 2 p.

Selskapet hevder også det omfattes av unntaket i forskriftens § 1(2) a for selskap som ikke har fast ansatte i administrative stillinger.

På bakgrunn av dette hevder selskapet det er grunnlag for omgjøring av Fylkesmannens vedtak etter regelene i f orvaltningsloven § 35.

Etter offentleglova kan den som nektes innsyn klage til Fylkesmannen. Selskapet har ikke formelt sett klageadgang til Justisdepartementet over vedtaket fra Fylkesmannen.