Utsetter spørsmål om studentinnsyn

Retten til innsyn i hvordan studentsamskipnadene forvalter rundt 450 millioner kroner årlig, er fremdeles ikke avklart.

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har lenge kjempet for å få lovfestet innsyn i Studentsamskipnadene. Tar man med semesteravgift og tilskudd til bygging av studentboliger, mottok Samskipnadene bare i 2010 tilsammet 450 millioner kroner i offentlig støtte. Dette er penger samfunnet har krav på innsyn i, mener Offentlighetsutvalget.

Dette er ikke Kunnskapsdepartementet enig i, som tidligere i år foreslo å lovfeste at offentleglova ikke skal gjelde for Studentsamskipnadene. Offentlighetsutvalget tok da saken opp med Justisdepartementet og krevde igangsetting av arbeidet med å innlemme samskipnadene i offentleglova.

Justisdepartementet melder nå tilbake at dette «vil bli et tema under den forestående evalueringen av offentleglova», hvis ikke spørsmålet er avgjort «på annen måte før den tid».