Offentlighetsprosjekt åpnet 63 virksomheter

Et offentlighetsprosjekt i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening har åpnet opp 63 virksomheter med offentlig eierskap. Les rapporten fra "Operasjons døråpner" og se hvordan du kan gjøre det samme.

1. januar i år satte Møre og Romsdal Redaktørforening seg som mål å åpne 25 offentlig eide virksomheter. Nå har de åpnet 63. Alt ved hjelp av målrettet arbeid med å søke innsyn i selskaper og stiftelser med offentlig eierskap, og å klage samtlige avslag inn for Fylkesmannen.

Til tross for gode resultater, skriver gruppa at den viktigste effekten av prosjektet er økt bevissthet rundt offentleglova som verktøy for journalister. Arbeidet har også gitt mange gode nyhetssaker, så langt mer enn 100. «Nå handler det om å pleie og følge opp. Det har ingen hensikt å åpne virksomheter hvis vi ikke nyttiggjør oss av den informasjonen de kan gi», understrekes det i rapporten.

I rapporten finner du også maler for hvordan du kan søke innsyn og klage.

Les hele rapporten fra Operasjon døråpner