Åpenhetsindeksen får konsekvenser

Kommunene tar åpenhet på alvor, etter offentlighetsutvalgets gjennomgang.

På årets Åpenhetsting la Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg frem en oversikt over åpenhetsgraden i alle landets kommuner, Åpenhetsindeksen. Indeksen er siden fulgt opp med brev, blant annet til de kommunene som, ifølge offentlighetsutvalgets undersøkelser, har lokale reglement som bryter med norsk lov.

Behandlet i kommunestyret

I et brev til alle kommunene oppfordret utvalget til en gjennomgang av interne instrukser, og flere kommuner har meldt tilbake at de har tatt oppfordringen.

Strand kommune i Rogaland har oppdatert sine nettsider med informasjon om offentlighetsloven, og vil i 2012 sørge for at åpne dokumenter i kommunens postlister, blir klikkbare.

Lindås kommune i Hordaland har i kommunestyremøte blant annet vedtatt å gå gjennom egne reglementer og styringsdokumenter for å forsikre at disse er i tråd med kravene til ytringsfrihet for ansatte.