Vil ha mer innsyn i gjenopptakelseskommisjonen

Norsk Presseforbund vil ha åpne vitneavhør og lovfestet rett til innsyn i saksdokumentene til Gjenopptakelseskommisjonen.

Norsk Presseforbund mener kommisjonen har alt for lite fokus på åpenhet, både i sin metode og saksbehandling. Totalt mener svekker dette samfunnets tillitt til behandlingen av gjenopptakelsessaker og den enkeltes rettssikkerhet.

Kommisjonens manglende fokus på innsyn og åpenhet kom særlig fram sist gang Treholtsaken var oppe i kommisjonen med spørsmål om gjenopptakelse. TIl tross for at flere medier med støtte fra medieorganisasjonene krevde at vitnene skulle avhøres for åpne dører som i saker for domstolen, valgte kommisjonen å gjennomføre samtlige vitneavhør bak lukkede dører. I etterkant rettet NRK ved advokat Ane Stokland på vegne av medieorganisasjonene krav om innsyn i vitneavhørene. Resultatet ble et svært begrenset innsyn i anonymiserte utskrifter fra avhørene, og en liten del av kommisjonens saksdokumenter.

Gjenopptakelseskommisjonen er for tiden under granskning av en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet. Presseforbundet ber gruppa foreslå lovfestet rett til innsyn i saksbehandlingen og hovedregel om åpne vitneavhør.