Plikt til å ta videre spørsmål om samtykke

Kommunen har plikt til å videreformidle spørsmål om samtykke til å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Dette fastslår Fylkesmannen i Oppland etter klagesak fra Totens Blad.

Totens Blad ønsket å komme i kontakt med en part som var omtalt i en sak om skolemiljø og tilretteleggingstiltak. Ettersom navnet på parten var sladdet som følge av taushetsplikt, ba avisen Østre Toten kommune om å videreformidle en forespørsel til vedkommende om å ta kontakt med avisen. Kommunen viste til taushetsplikten, og mente denne var til hinder for at kommunen videreformidlet en slik forespørsel.

Totens Blad klaget til Fylkesmannen og viste til offentleglova § 13 (3). Etter denne bestemelsen kan man be de som har taushetsplikt om å videreformidle en forespørsel om samtykke til fritak fra taushetsplikten. Dette er spesielt aktuelt for taushetsbelagte personlige forhold, som bortfaller ved samtykke.

Fylkesmannen fastslår at kommunen etter offentleglova § 13(3) har plikt til å videreformidle spørsmål om samtykke til parten i saken, og ber kommunen rette seg etter dette.

Her er hele avgjørelsen: