Mediene anker Treholt-avslag

Mediene har anket lagmannsrettens avgjørelse om at mediene ikke skal få tilgang til opptak fra Treholtsaken til Høyesterett.

Mediene fikk medhold i tingretten om at PST måtte utlevere opptakene, men tapte i lagmannsretten. Nå havner altså saken i Høyesteretts ankeutvalg.

NRKs advokat, Ane Stokland, representerer mediene. I anken viser hun til at lagmannsrettens begrunnelse er svært knapp, og at den overhodet ikke har vurdert pressens hovedanførsel om at innsyn må gis etter EMK art. 10. Stokland er svært kritisk til at lagmannsretten ikke har vurdert om nektelse av innsyn er en krenkelse av EMK art. 10 og retten til å motta informasjon, og mener dette er en «åpenbar uriktig lovtolkning», både etter norsk rett og EMK art. 13 og 6.