Mediegruppe skal bidra til mer åpenhet i domstolene

Domstolene har opprettet en egen mediegruppe for pressen. Målet er mer åpenhet i rettsalen.

Mediegruppen er et samarbeid mellom Den Norske Dommerforening og Domstoladministrasjonen, og skal primært være et hjelpemiddel for pressen. Formålet er å skape mer åpenhet og kunnskap om hva som skjer i rettssalen.

Gruppen består av dommere fra hele landet som har påtatt seg et særlig ansvar for å svare på generelle og spesielle spørsmål tilknyttet domstolenes virksomhet. Du kan for eksempel kontakte mediegruppen hvis du har spørsmål om møterett, referatforbud, ankeadgang, innsyns- og utskriftsrett ol.

Ett av medlemmene i mediegruppen, lagmann i Eidsivating, Torolv Groseth, sier til tidsskriftet Advokatbladet at vi trenger mer åpenhet i domstolene i dag, ikke minst av hensyn til å få korrekt informasjon om rettssaker til allmennheten. – Media og borgere fortjener mer åpenhet. I dag står det mye feil i media, og det er ikke bare journalistenes feil, sier Groseth.

Flere opplysninger om mediegruppen finner du på domstolenes hjemmeside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *