PFU-basen

1991

23. oktober

Sak 91-104

Brudd på god presseskikk

["86"] mot Dagbladet

Sak 91-102

Brudd på god presseskikk

Pressefotografenes Klubb mot Se og Hør

Sak 91-099

Brudd på god presseskikk

Aage Aaberge mot Sogn og Fjordane

Sak 91-097

Ikke brudd på god presseskikk

["109"] mot Aftenposten

Sak 91-096

Brudd på god presseskikk

NN mot Fremtiden

Sak 91-092

Ikke brudd på god presseskikk

Hellik Teigen v/advokat Halvor Storemoen mot Fremtiden

Sak 91-091

NN mot Verdens Gang

Sak 91-090

Brudd på god presseskikk

NN mot Sandefjords Blad

Sak 91-089

Ikke brudd på god presseskikk

Torbjørn Kristoffer Almeland mot Budstikka

Sak 91-088

Brudd på god presseskikk

Radio Askim v/Ivar H. Karlsen mot Øvre

Sak 91-086

Brudd på god presseskikk

Super Girl v/advokat Knut Skjærgård mot Tromsø

Sak 91-085

Brudd på god presseskikk

Vikersund Forbrukerforening v/disponent Leif Martinsen mot Fremtiden

Sak 91-078

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Sverre Pettersen mot Ofotens Tidende

Sak 91-072

Brudd på god presseskikk

Oslo ligningskontor mot Arbeiderbladet

Sak 91-068

Brudd på god presseskikk

Naturvernforbundet Hordaland v. Kjell Rommetveit mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-061

Kritikk

Rudolf Steinerskolen i Bergen mot Dagen

20. september

Sak 91-087

Brudd på god presseskikk

["104"] mot Tromsø

Sak 91-074

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Knoph og Rolf Berg mot Nordlands Framtid

Sak 91-066

Brudd på god presseskikk

Fam. Arie de Waal v. adv. Carl Lund mot Nordlandsposten

Sak 91-070

Brudd på god presseskikk

Lensmannsbetjent Bjørn H. Karlsen mot Dagbladet

Sak 91-044

Brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-036

Brudd på god presseskikk

Politimesteren i Bergen v. kriminalsjef Svein Erik Krogvold mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-058

Ikke brudd på god presseskikk

Dyrevernsnemnda i Sel v/Oddveig Nilstad mot Dagningen

22. august

Sak 91-065

Harry Hanssen mot Andøyposten

Sak 91-054

Ikke brudd på god presseskikk

Erik Fallo mot Verdens Gang

Sak 91-043

Ikke brudd på god presseskikk

Trondheim Hotell v. dir. Kjetil Utne mot Arbeider-Avisa

Sak 91-051

Brudd på god presseskikk

NN mot Stjørdalens Blad

Sak 91-045

Brudd på god presseskikk

Etne kommune, helse- og sosialetaten mot Se og Hør

Sak 91-041

Ikke brudd på god presseskikk

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) mot Arbeiderbladet

Sak 91-040

Brudd på god presseskikk

Ole M. Karlsen mot Varingen