Saker arkiv: 2000

2000

desember

Sak 150/00

Brudd på god presseskikk

Gard Skogstrøm Andreassen mot Nordlandsposten

Sak 167/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kampen prestekontor v. sokneprest Kirsti Aasen og res. kap. Aud Sigurdsen mot Dagbladet

Sak 165/00

Kritikk

Kampen prestekontor v. sogneprest Kirsti Aasen og res. kap. Aud Sigurdsen mot Verdens Gang

Sak 146/00

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørnar Olsen mot NRK

Sak 170/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Egil Jordan, advokatene Sæverud & Co (p.v.a. klient) mot Bergens Tidende

Sak 177/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kriminalsjef Bjørn Andersen, mot Dagbladet

Sak 151/00

Brudd på god presseskikk

Gard Skogstrøm Andreassen mot Verdens Gang

Sak 168/00

Brudd på god presseskikk

Advokat Bjørg Ven, styreleder i Folketrygdfondet mot Verdens Gang

Sak 166/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kampen prestekontor v. sokneprest Kirsti Aasen og res. kap. Aud Sigurdsen mot Osloposten

Sak 162/00

Ikke brudd på god presseskikk

Anne Mari Dahl mot NRK

november

Sak 138/00

Kritikk

Adv. Frode Sulland (p.v.a. Veronica og Per Orderud) mot Verdens Gang

Sak 108/00

Ikke brudd på god presseskikk

Advokatene Ziegler og Bang i Advokatfimaet Plesner, Svane og Grønborg, (pva. klient direktør Niels-E mot TV 2

Sak 158/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Harald Otterstad p.v.a klient mot Sarpsborg Arbeiderblad

Sak 152/00

Kritikk

Eivind Bjering mot Farsunds Avis

Sak 159/00

Ikke brudd på god presseskikk

Trine Aas / Johnny Bondestad mot TV 2

Sak 156/00

Brudd på god presseskikk

NN mot Fjell og Vidde

Sak 143/00

Ikke brudd på god presseskikk

SøndagSøndag. v. ansv.red. Nils Olav F. Bruteig og daglig leder Veli Rnkovic mot Dagens Næringsliv

Sak 147/00

Ikke brudd på god presseskikk

Stein Guldbrandsen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening mot Aftenposten

Sak 122/00

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Vestlandsnytt

Sak 131/00

Brudd på god presseskikk

NN mot Radio Helgeland

oktober

Sak 144/00

Ikke brudd på god presseskikk

Lindesnes kommune, v. rådmann Richard Fjelldal mot Fædrelandsvennen