PFU-basen

2002

19. mars

Sak 009/02

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Sandefjords Blad

Sak 005/02

Ikke brudd på god presseskikk

Roger Holmen mot Troms Folkeblad

Sak 001/02

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Fædrelandsvennen

Sak 216/01

Ikke brudd på god presseskikk

Aksjon for Israel, v. Erez Uriely mot Bergensavisen

Sak 211/01

Ikke brudd på god presseskikk

mot Tidens Krav

Sak 202/01

Kritikk

Inger Anne Kristoffersen mot Ságat

Sak 174/01

Brudd på god presseskikk

Jushjelpa i Midt-Norge (p.v.a. klient) mot Xtra

Sak 079/01

Brudd på god presseskikk

Oslo kommune, Bydelsadministrasjonen Sagene-Torshov v/ informasjons- og kommunikasjonssjef Leif Gjer mot Bedre Omsorg

Sak 079/01

Brudd på god presseskikk

Oslo kommune, Bydelsadministrasjonen Sagene-Torshov v/ informasjons- og kommunikasjonssjef Leif Gjer mot Bedre Omsorg

25. februar

Sak 204/02

Ikke brudd på god presseskikk

VISA Norge AS v. informasjonssjef Majken Heggelund mot Kapital

Sak 007/02

Ikke brudd på god presseskikk

Torben Wisborg mot Finnmark Dagblad

Sak 003/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ole Gustav Narud mot Hamar Arbeiderblad

Sak 002/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ole Gustav Narud mot Østlendingen

Sak 210/01

Ikke brudd på god presseskikk

Buskerud sentralsykehus v. fung. direktør Øistein Blørstad mot Drammens Tidende

Sak 209/01

Ikke brudd på god presseskikk

Per G. Bjørnstad mot helsemagasinet PULS, NRK

Sak 208/01

Ikke brudd på god presseskikk

Til Helhet, v. styreleder Erling Lundeby mot NRK

Sak 207/01

Brudd på god presseskikk

Ivar Hauge mot NRK

Sak 206/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Harstad Tidende

Sak 205/01

Ikke brudd på god presseskikk

Moss Bibelssenter Grunnskole, v. rektor Torgeir Flatin mot NRK

Sak 203/01

Ikke brudd på god presseskikk

Gro Kolstad mot Bergensavisen

Sak 199/01

Brudd på god presseskikk

Adv. John Chr. Elden (p.v.a. klient) mot Kapital

Sak 178/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Moss Dagblad

Sak 178/01

Brudd på god presseskikk

NN mot Moss Dagblad

28. januar

Sak 171/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Troms Folkeblad

Sak 197/01

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Varden

Sak 193/01

Ikke brudd på god presseskikk

Kjell Norum mot Harstad Tidende

Sak 191/01

Ikke brudd på god presseskikk

CLS Norden AS v./adm. dir. Sigbjørn Slåtten mot Hordaland

Sak 189/01

Ikke brudd på god presseskikk

Laksevåg bydelsadministrasjon, v/ bydelsdirektør Georg Myhrvold mot TVHordaland

Sak 187/01

Brudd på god presseskikk

NN ved advokat Jens-Ove Hagen mot NTB

Sak 186/01

Ikke brudd på god presseskikk

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) mot Trafikkskaddes Magasin