Saker arkiv: 2011

2011

desember

Sak 235/11

Ikke brudd på god presseskikk

Ellen N. Thompson mot NRK

Sak 252/11

Brudd på god presseskikk

Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke mot Askeravisen

Sak 270/11

Brudd på god presseskikk

Spiertagáisá reinbeitedistrikt 14 A v. leder Kjell Magne Eira mot Finnmark Dagblad

Sak 200/11

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørn Bakke, Magnus Håkonsen m.fl, Adv. Endre S. Refsdal mot Verdens Gang

Sak 209/11

Ikke brudd på god presseskikk

Bent Luther, adv. Endre S. Refsdal mot Dagbladet

Sak 276/11

Ikke brudd på god presseskikk

Tatyana Kalchenko mot Aftenposten

Sak 172/11

Ikke brudd på god presseskikk

Egil M. Solberg mot NRK

Sak 286/11

Brudd på god presseskikk

Advokat Siv Hallgren p.v.a. klient mot Stavanger Aftenblad

Sak 206/11

Brudd på god presseskikk

Bjørn Jamtli, adv. Siv Hallgren p.v.a. klient mot Dagsavisen

Sak 207/11

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Carl Bore mot Dagbladet

Sak 274/11

Ikke brudd på god presseskikk

Oslo politidistrikt, v. politiinspektør Hanne Kristin Rohde mot Verdens Gang

november

Sak 216/11

Ikke brudd på god presseskikk

Ivar T. Henriksen (og Aage Wiik) mot Aftenposten

Sak 137/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Harstad Tidende

Sak 085/11

Brudd på god presseskikk

Nils Martin Kristensen mot Harstad Tidende

Sak 219/11

Ikke brudd på god presseskikk

Per Garen mot NRK

Sak 236/11

Brudd på god presseskikk

Hans Rustad mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Sak 220/11

Brudd på god presseskikk

Roger Bergersen p.v.a. Rune Edvardsen mot Musikkultur

Sak 190/11

Ikke brudd på god presseskikk

Camilla Holter Knoff mot Fredriksstad Blad

Sak 221/11

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Tjernes mot Sarpsborg Arbeiderblad

Sak 147/11

Brudd på god presseskikk

Adv. Carl Bore pva. Rolf-Cato Raade mot P4

Sak 188/11

Ikke brudd på god presseskikk

BA Arkitekter AS v. Knut Pedersen mot NRK