Saker arkiv: 2011

2011

juni

Sak 021/11

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørgulf Myklebust mot Bremanger Budstikke

Sak 058/11

Ikke brudd på god presseskikk

Veidekke ASA konsern, v. konsernsjef Terje R. Venold mot NRK

Sak 062/11

Ikke brudd på god presseskikk

Styret i tidligere Midnattsrocken AS v. Bjørn Arne Johansen mot Finnmark Dagblad

Sak 067/11

Kritikk

Odd Kalsnes mot Adresseavisen

Sak 072/11

Brudd på god presseskikk

NN mot Harstad Tidende

Sak 076/11

Ikke brudd på god presseskikk

Sør-Fron kommune v. ordfører Aksel Eng mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 083/11

Ikke brudd på god presseskikk

Agnete Strøm v/advokat Tor Lars Onarheim mot Bergensavisen

Sak 090/11

Kritikk

Rune Hagen mot Ringerikes Blad

Sak 092/11

Brudd på god presseskikk

Advokat Jan E. Todal pva klient mot Tidens Krav

Sak 095/11

Brudd på god presseskikk

Orange Helse AS ved Nils Kristian Paulsen mot Hamar Arbeiderblad

Sak 097/11

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Steinar H. Glimsholt p.v.a. klient (NN) mot Verdens Gang

Sak 100/11

Ikke brudd på god presseskikk

SMS 1 AS (Vipkort), ved daglig leder Peter Avukor mot Bergensavisen