Saker arkiv: 2011

2011

mai

Sak 079/11

Brudd på god presseskikk

["2028"] mot Rogalands Avis

Sak 008/11

Ikke brudd på god presseskikk

Ariel Fåland mot NRK

Sak 014/11

Ikke brudd på god presseskikk

Polarvakt Eiendom AS, v. daglig leder Jorun Jakobsen mot Avisa Nordland

Sak 024/11

Brudd på god presseskikk

U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF) v. informasjonsansvarlig Rosa M. Fried mot Vårt Land

Sak 031/11

Ikke brudd på god presseskikk

FAU v. Bogstad skole v/ Simen Bakken (FAU-leder) mot NRK

Sak 040/11

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Rune Tysse p.v.a. Hammer MC/klienter mot NRK

Sak 051/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 054/11

Ikke brudd på god presseskikk

Gunhild Lein Lersveen mot Adresseavisen

Sak 055/11

Ikke brudd på god presseskikk

Dag Viljen Polyszenski mot Verdens Gang

Sak 056/11

Brudd på god presseskikk

Tromsø kommune v. rådmannen mot Gatemagasinet Virkelig

Sak 059/11

Ikke brudd på god presseskikk

Polarvakt AS, v. daglig leder Kjell Sverre Jakobsen mot Avisa Nordland

Sak 073/11

Brudd på god presseskikk

Børge Ketil Folden mot Harstad Tidende

Sak 052/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Tidende