Adv. Carl Bore pva. Rolf-Cato Raade mot P4

PFU-sak 147/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetssak på P4, radio og nett, som omhandlet en tilsynssak mot en tidligere sakkyndig i den såkalte Alvdal-saken. Den sakkyndige er navngitt, og ble ifølge P4 vraket som sakkyndig i Alvdal-saken fordi hun diskuterte saken på Facebook. Det opplyses også at den sakkyndige risikerer å miste autorisasjonen.

Klager er den omtalte sakkyndige, via advokat. Klager viser til at P4 har feilsitert en artikkel i Aftenposten og dermed publisert grove, usanne påstander om henne. Klager reagerer også på at P4 i en slik feilaktig og sterkt skadelig melding, identifiserte henne med fullt navn. Videre mener klager at P4 burde innhentet samtidig imøtegåelse.

P4 vedkjenner å ha feilsitert Aftenposten. Kanalen er også enig med klager i at retten til samtidig imøtegåelse var utløst. Imidlertid er P4 uenig med klager når det gjelder identifiseringen. Kanalen peker på sakens alvorlige karakter, klagerens rolle og det uvanlige i at en rapport blir underkjent. Slik P4 ser det, er dette noe klager må tåle.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om den enkeltes redaktørs personlige og fulle ansvar for mediets innhold. Det betyr at P4 må stille de samme presseetiske krav til opplysninger hentet fra andre medier som til eget stoff.

Utvalget viser til klagers rolle i saken og finner identifiseringen å være presseetisk forsvarlig. Når det er sagt, konstaterer utvalget at P4 har handlet i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 når det gjelder kontroll av opplysninger. Videre viser utvalget til punkt 4.14, hvor det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Slik utvalget ser det, burde kanalen gitt klager anledning til å ta til motmæle, eller på annen måte tydeliggjort at det var påstander bestridt av klager.

P4 har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2011

Line Noer Borrevik,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener P4 brøt god presseskikk i en nyhetsmelding som omhandlet en tilsynssak mot en tidligere sakkyndig i den såkalte Alvdal-saken. Nyhetsmeldingen var en siteringssak fra Aftenposten som P4 feilsiterte, og dermed viderebrakte feilaktige opplysninger om klager. Gitt klagers rolle, finner utvalget identifiseringen å være grei, men utvalget mener kanalen skulle gitt klager anledning til å ta til motmæle, eller på annen måte tydeliggjort at det var påstander bestridt av klager.