Saker arkiv: 2011

2011

mai

Sak 008/11

Ikke brudd på god presseskikk

Ariel Fåland mot NRK

Sak 014/11

Ikke brudd på god presseskikk

Polarvakt Eiendom AS, v. daglig leder Jorun Jakobsen mot Avisa Nordland

Sak 024/11

Brudd på god presseskikk

U-landshjelp fra Folk til Folk (UFF) v. informasjonsansvarlig Rosa M. Fried mot Vårt Land

Sak 031/11

Ikke brudd på god presseskikk

FAU v. Bogstad skole v/ Simen Bakken (FAU-leder) mot NRK

Sak 040/11

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Rune Tysse p.v.a. Hammer MC/klienter mot NRK

Sak 051/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Aftenposten

Sak 054/11

Ikke brudd på god presseskikk

Gunhild Lein Lersveen mot Adresseavisen

Sak 055/11

Ikke brudd på god presseskikk

Dag Viljen Polyszenski mot Verdens Gang

Sak 056/11

Brudd på god presseskikk

Tromsø kommune v. rådmannen mot Gatemagasinet Virkelig

Sak 059/11

Ikke brudd på god presseskikk

Polarvakt AS, v. daglig leder Kjell Sverre Jakobsen mot Avisa Nordland

Sak 073/11

Brudd på god presseskikk

Børge Ketil Folden mot Harstad Tidende

Sak 052/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Tidende

april

Sak 198/10

Brudd på god presseskikk

NN mot Fredriksstad Blad

Sak 043/11

Brudd på god presseskikk

Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Midt-Finnmark IKS og Sissel Movik mot Ságat

Sak 011/11

Brudd på god presseskikk

NN mot Verdens Gang

Sak 013/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot NRK

Sak 023/11

Kritikk

Halden kommune ved Rådmannen mot NRK

Sak 035/11

Brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot NRK

Sak 038/11

Ikke brudd på god presseskikk

Helene og Oskar Libæk m. fl. mot Budstikka

Sak 044/11

Ikke brudd på god presseskikk

Helse Førde HF ved informasjonssjef Arne Eithun mot Fjordabladet

Sak 049/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Hordaland Folkeblad