Saker arkiv: 2011

2011

november

Sak 190/11

Ikke brudd på god presseskikk

Camilla Holter Knoff mot Fredriksstad Blad

Sak 089/11

Brudd på god presseskikk

Advokat Brit Kjelleberg pva klient mot «Poltiet», TVNorge

Sak 199/11

Brudd på god presseskikk

Adv. Jan E. Todal p.v.a borettslaget M17 mot Tidens Krav

Sak 238/11

Kritikk

Randi Johansen Perreau mot Adresseavisen

Sak 148/11

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Carl Bore pva klient mot Aftenposten

Sak 263/11

Kritikk

Troms politidistrikt v. politimesteren mot iTromsø

Sak 210/11

Brudd på god presseskikk

Nordisk Eiendomsforretning, Nordisk Eiendomsutvikling v. adm. dir. Jørn Terje Kristensen mot Finansavisen

oktober

Sak 194/11

Brudd på god presseskikk

NAV Ski v/virksomhetsleder Roar Sivertsen mot Østlandets Blad

Sak 176/11

Ikke brudd på god presseskikk

Egil Opsahl mot Tidens Krav

Sak 204/11

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Eirik Nåmdal p.v.a. klient mot Bergens Tidende

Sak 208/11

Ikke brudd på god presseskikk

Oliva Teigland mot Stavanger Aftenblad

Sak 213/11

Ikke brudd på god presseskikk

Michal Rachel Suissa, Senter mot antisemittisme mot Dagen

Sak 180/11

Ikke brudd på god presseskikk

Lisbeth Bastholm Brydøy mot Fædrelandsvennen

Sak 077/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Avisa Nordland

Sak 124/11

Ikke brudd på god presseskikk

Elfrid Pettersen Aasvang mot Verdens Gang

Sak 107/11

Brudd på god presseskikk

Den norske Helsingforskomité mot NRK

Sak 141/11

Brudd på god presseskikk

Motorsykkelklubben Power Pipes v. adv. Morten Dragvik Elvevoll mot Bladet Vesterålen

Sak 135/11

Ikke brudd på god presseskikk

Adm. dir. Helge Simonnes mot Dagens Næringsliv

Sak 117/11

Ikke brudd på god presseskikk

Leder og nestleder i driftsstyret ved Bjølsen skole mot Dagsavisen

Sak 084/11

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Avisa Nordland

september

Sak 139/11

Kritikk

Ragnar Skau-Nilsen mot Tønsbergs Blad