Jonny Nilsen mot Troms Folkeblad

PFU-sak 202/05


SAMMENDRAG:
Troms Folkeblad brakte tirsdag 4. oktober 2005 følgende leserbrev, under vignetten « Brev til sporten »:

«KM-sluttspill småjenter

Åpent brev til Troms Fotballkrets vedrørende KM-sluttspill småjenter. Avvikling av kretsmesterskap i Lyngenhallen lørdag 1. oktober. Deltagende lag: Salangen-VKF-Nordreisa-L/K. Dette er kritikk til Troms Fotballkrets og ikke dommerne under helgens KM-sluttspill.

Som lagleder for VKFs småjentelag, samt leder i IL Framsyns fotballgruppe har jeg i flere fora fokusert på viktigheten ved å satse på jentefotballen. Mange ganger har jeg tvilt på «seriøsiteten» til flere aktører i så henseende. Under avviklingen av årets kretsmesterskap for småjenter i Lyngenhallen fikk jeg bekreftet mitt synspunkt; jentefotball er nedprioritert selv av kretsens øverste organ Troms Fotballkrets. Til å dømme årets kretsmesterskap satte kretsen opp to dommere, en fra Storsteinnes og en fra Furuflaten. Sistnevnte er 15 år og går på samme skole som spillerne til småjentelaget til Lyngen/Karnes. Samtlige sluttspill i smågutte- og gutteklassene har oppsatt «nøytrale» dommere. I syver-småjenter prioriterer Troms Fotballkrets økonomi fremfor nøytralitet!! Sannsynligheten for at
«skolekameraten» måtte dømme en avgjørende kamp var stor. Hva skjer? I siste kamp møtes L/K og VKF til avgjørende kamp om kretsmesterskapet.
VKF klarer seg med uavgjort. L/K må vinne. Til å dømme denne avgjørende kampen står «skolekameraten» til L/Ks småjenter klar!! Hvor er seriøsiteten til jentefotballen i Troms fotballkrets? La det være sagt ? det er ikke oppsatt dommers feil å havne i en slik «kattepine». Men her viser jo Troms Fotballkrets «stor seriøsitet»når det gjelder satsing på jentefotball. For VKFs småjenter som har spilt seg frem til KM-sluttspill var dette en «tragisk opplevelse» på tampen av sesongen. Ønsker tilbakemelding fra kretsen vedrørende oppsettet av dommere i dette sluttspillet. Jeg vil tro at også L/K ser at dette blir «helt bak mål».
Med sportslig hilsen Frank Haugland, leder IL Framsyn Fotball, samt lagleder/trener VKFs småjenter.»

KLAGEN:
Klageren er far til den 15 år gamle dommeren som omtales i leserbrevet. Faren reagerer på at det er «lov å skrive så åpent om en 15-åring. Han omtales som «skolegutten». På en liten plass vet alle hvem «skolegutten» er, skolen har kun 98 elever, han er den eneste 15 åring som dømmer fotball i våres område og er fra Furuflaten. Dette er ikke mye anonymt, hva trur Dere denne gutten har gjennomgått den siste tiden p.g.a. dette? Vi ble lovet av Troms Folkeblad at De ikke skulle trykke dette (se vedlegg), men det gjorde De. Dette må være brudd på Vær Varsom plakaten p. 4.8.»

Vedlegget klageren viser til, er et e-brev fra Troms Fotballkrets? daglige leder til klageren. I brevet opplyses det at man i fotballkretsen fikk tilsendt brevet før det sto på trykk i Troms Folkeblad, og at man var i kontakt med en av avisens journalister. Det opplyses at brevet er noe redigert i avisen i forhold til originalen, og at det er gjengitt mot fotballkretsens ønske. I tillegg opplyses det at også leserbrevforfatteren i ettertid er enig i at den unge gutten ikke måtte «henges ut». Fotballkretsens leder hevder i brevet at man der hadde en forståelse av at det påklagede brevet ikke ville komme på trykk, men anfører at avisen hevder at et slikt løfte ikke var gitt.

TILSVARSRUNDEN:
Troms Folkeblad avviser at det ble gitt noe løfte om at det påklagede leserbrevet ikke skulle trykkes, men bekrefter at fotballkretsen forsøkte å stoppe det. Det vises til at det som et resultat av dette ble føyd til en setning om at kritikken ikke rettet seg mot dommerne.

Avisen anfører at den finner det oppsiktvekkende at fotballkretsen aktivt griper inn for å forsøke å stoppe et leserinnlegg. Avisen mener kretsen ikke ønsker at problemstillingen skal komme offentligheten for øre. Det vises til at avisen allerede påfølgende dag, på redaksjonell plass, fulgte opp saken. Der fikk fotballkretsen anledning til å svare på kritikken.

Det anføres videre at 15-åringen er anonymisert, både i leserbrevet og i oppfølgingen dagen etter, og avisen mener at man ikke brakte kunnskap om hvem dommeren er til flere enn de som allerede var fullt klar over hvem han er før leserinnlegget ble publisert. «Det er selvsagt beklagelig at 15-åringen har det vanskelig etter denne hendelsen, men det kan umulig Frank Haugland (leserbrevforfatteren; sekr. anm.) eller Troms Folkeblad ta ansvar for. Det er åpenbart Troms Fotballkrets egen skyld.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at det ser ut som avisen mener at det er Troms Fotballkrets som har sendt inn klagen, og viser til at «det er jo jeg som far som har gjort det». Videre heter det i tilsvaret: «Hvis Frank Haugland og Troms Folkeblad ønsker en debatt om prioritering av jentefotball må de IKKE bruke en 15 åring som skyteskive, slik de har gjort til de grader i dette innlegget. Tiden som har gått etter innlegget har jeg brukt utallige timer på min sønn bla. for å få han til å gå på skole og bruker masse timer fremdeles. Dette bare for Troms Folkeblad ikke brydde seg om «Vær Varsom Plakaten». Hvis det ikke vært for Frank Haugland og Troms Folkeblad så hadde min sønn sluppet alt han går i gjennom, så dem må ikke blande Troms Fotballkrets inn i det.»

Troms Folkeblad har ikke hatt ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et leserinnlegg på sportssidene i Troms Folkeblad. Innlegget kritiserte Troms Fotballkrets for å ha nedprioritert jentefotball i forbindelse med et kretsmesterskap. Kritikken dreide seg om at fotballkretsen stilte med en femten år gammel gutt som dommer i en avgjørende kamp. Gutten var skolekamerat med spillerne på det ene laget. Klageren, far til 15-åringen, viser til at leserbrevet har vært en stor belastning for gutten.

Troms Folkeblad avviser klagen, og anfører at kritikken ikke retter seg mot den femten år gamle gutten, men mot Troms Fotballkrets. Gutten var heller ikke identifisert med navn og/eller bilde, og avisen mener at kretsen som har kjennskap til hvem han er, ikke ble utvidet gjennom publiseringen av leserinnlegget.
Pressens Faglige Utvalg viser generelt til at det bør og skal være stor takhøyde for debatt i norske medier. Men også leserbrevspaltene er omfattet av pressens etiske normer, slik de er nedfelt blant annet i Vær Varsom-plakaten.

I det påklagede tilfellet finner ikke utvalget det vanskelig å forstå at femtenåringen måtte oppleve leserbrevet som ubehagelig, siden han åpenbart ufrivillig hadde havnet i en vanskelig situasjon. Imidlertid har avisen, slik utvalget ser det, på en tydelig måte klargjort overfor sine lesere at kritikken i leserbrevet ikke rettet seg mot gutten, men mot hans oppdragsgiver, Troms Fotballkrets.

Troms Folkeblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. desember 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller