PFU-basen

2003

28. januar

Sak 194/02

Brudd på god presseskikk

Initiativretten, v. NPs generalsekretær mot Finnmark Dagblad

Sak 191/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Finnmarken

Sak 184/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Lofotposten

Sak 180/02

Brudd på god presseskikk

H.r.advokat Ole Lund p.v.a John Fredriksen mot Økonomisk Rapport

Sak 175/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ordfører Jorunn S. Vetsbø mot Øyposten

Sak 173/02

Brudd på god presseskikk

Redaktør Asbjørn Jaklin, Nordlys mot Framtid i Nord

Sak 170/02

Brudd på god presseskikk

Ann Sønnøve og Per Hustoft mot Farsunds Avis

Sak 166/02

Brudd på god presseskikk

Pater Kjell Arild Pollestad mot Vårt Land

Sak 162/02

Brudd på god presseskikk

Arnstein Vada mot Avisa Nordland

Sak 158/02

Brudd på god presseskikk

Gjermund Hagesæter via advokat mot Dagsavisen

Sak 157/02

Brudd på god presseskikk

Gjermund Hagesæter via advokat mot Bergensavisen

Sak 147/02

Brudd på god presseskikk

Adv. Rune Nordby (p.v.a. klient) mot Dagbladet

Sak 139/02

Ikke brudd på god presseskikk

Professor Aud Talle mot Verdens Gang

Sak 160/03

Ikke brudd på god presseskikk

1246 Gjertrud Bjørke mot Hadeland

Sak 153/03

Brudd på god presseskikk

Knut Møller-Lien mot Næringslivet

2002

17. desember

Sak 109/02

Ikke brudd på god presseskikk

Monster Norge AS v. adv. Eivind J. Vesterkjær mot Aftenposten

Sak 085/02

Brudd på god presseskikk

Adv. Per Spjelkaviknes (p.v.a. klienter) mot Finansavisen

Sak 082/02

Brudd på god presseskikk

Dag Helge Frøisland mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 164/02

Kritikk

Næringsmiddeltilsynet for Nord-Østerdal (NTNØ) mot Arbeidets Rett

Sak 160/02

Ikke brudd på god presseskikk

Glåmdalen AS v. sjefred. Rolf Nordberg mot Journalisten

Sak 156/02

Brudd på god presseskikk

["1153"] mot Strandbuen

Sak 155/02

Kritikk

Telemark Journalistlag v. Eirik Haugen mot Telen

Sak 151/02

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Olav Farstad p.v.a. klient mot Lofot-Tidende

Sak 145/02

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Per Spjelkaviknes (p.v.a. klienter) mot Aftenposten

Sak 138/02

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Tom Gresvig p.v.a. klient mot Verdens Gang

Sak 132/02

Brudd på god presseskikk

N.N mot Harstad Tidende

19. november

Sak 114/02

Ikke brudd på god presseskikk

APCOA/Standard Parking, v. adv. Andreas Mellbye, Wiersholm, Mellbye & Bech mot Aftenposten

Sak 153/02

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Finnmark Dagblad

Sak 152/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Finnmarken

Sak 150/02

Kritikk

Glåmdalen AS, v. sjefred. Rolf Nordberg og Tom Roger Hæhre mot Journalisten