Pressefotografenes Klubb mot Se og Hør

PFU-sak 91-102


SAMMENDRAG:
I Se og Hør nr. 30/91 hadde bladet på første side et bilde der kronprins Haakon og «Tomboy Torhild» står tett sammen. Over bildet står teksten «ALT OM HAAKONS JUBEL-FEST» og ved siden av bildet står teksten «Tomboy-Torhild MEST SEXY PÅ SLOTTET!»

Klageren påpeker at bildet er en montasje som er satt sammen av to bilder slik at det for leserne kan se ut som de er fotografert sammen. Klageren påpeker at det ikke fremgår av teksten at bildene er elektronisk manipulert, noe klageren mener er brudd på god presseskikk. Det henvises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, annet ledd, hvor det heter: «Unngå manipulering som endrer bildets karakter og skaper et feilaktig inntrykk. I de tilfeller et manipulert bilde likevel kan forsvares (illustrasjoner o.l.), skal det merkes med fellessymbolet «Montasje».»

Bladet skriver i sitt tilsvar at det ikke har forekommet en elektronisk manipulering. I et vedlagt brev fra trykkeriet opplyses det at de to bildene er montert sammen i trykkeriets elektroniske sidemonteringssystem, men på tradisjonell måte hvor bildene kun er kopiert sammen. Sjefredaktør Odd J. Nelvik påpeker at bildene har forskjellig bakgrunn nettopp for at leserne skal kunne se at det dreier seg om en montasje. «At vi har latt damens arm komme utenpå kronprinsens smoking er en ren layout-messig vurdering og er ikke noe ukjent begrep i norsk presse», skriver Nelvik.

Klageren understreker at det for leserne kan se ut som «Tomboy-Torhild» og kronprins Haakon er fotografert sammen og at bildet dermed skaper et feilaktig inntrykk av den faktiske situasjon. Det er nettopp det både Digitalis-utvalget og man i bildekrets forøvrig er opptatt av at ikke må skje.

Klageren skriver at PK (Pressefotogrefenes Klubb) har engasjert seg sterkt i arbeidet med at BILDET ikke må miste sin troverdighet. Leserne må kunne stole på det trykte bildet, at det trykte bildet er det faktiske når annen informasjon ikke foreligger. Det påpekes at når det lages en montasje, skal bildet merkes med «M» for montasje.

Bladet har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Det presseetiske spørsmål som klagen reiser, er ikke knyttet til montasjens tekniske løsning, men til sannhetsverdien i bildet. Det grunnleggende krav er at den journalistiske formidling skal være sann. Det innebærer at bildemanipulering ikke skal forekomme. I de unntakstilfeller der bildemanipulering kan godtas, skal dette opplyses til leserne slik at leserne får opplysning om at bildet ikke gjengir en faktisk situasjon.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, annet ledd, hvor det heter:

» Unngå manipulering som endrer bildets karakter og skaper et feilaktig inntrykk. I de tilfeller et manipulert bilde likevel kan forsvares (illustrasjoner o.l.), skal det merkes med fellessymbolet «Montasje» .»

I det aktuelle tilfelle foreligger det en bilde-manipulasjon som heller ikke er merket «montasje».

Se og Hør har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug