PFU-basen

1991

13. november

Sak 91-100

Brudd på god presseskikk

Sak 91-100

Sak 91-093

Brudd på god presseskikk

Konrad Lillejord v. adv. Per Chr. Eriksen mot Bergens Tidende

Sak 91-081

Ikke brudd på god presseskikk

Sak 91-081

Sak 91-080

Ikke brudd på god presseskikk

Sak 91-080

23. oktober

Sak 91-113

Ikke brudd på god presseskikk

Hordaland lensmannsetatslag v/Johan Inge Særsten mot Verdens Gang

Sak 91-112

Ikke brudd på god presseskikk

Hordaland lensmannsetatslag v/Johan Inge Særsten mot Askøyværingen

Sak 91-111

Ikke brudd på god presseskikk

Nils Hovstø mot Varden

Sak 91-110

Ikke brudd på god presseskikk

Kåre Karlsen mot Dagen

Sak 91-105

Brudd på god presseskikk

PFU – INITIATIVRETTEN mot Verdens Gang

Sak 91-104

Brudd på god presseskikk

PFU – INITIATIVRETTEN mot Dagbladet

Sak 91-102

Brudd på god presseskikk

Pressefotografenes Klubb mot Se og Hør

Sak 91-099

Brudd på god presseskikk

Aage Aaberge mot Sogn og Fjordane

Sak 91-097

Ikke brudd på god presseskikk

Kulturaften A/S v/adv. Fred Stokvold p.v.a. klienter mot Aftenposten

Sak 91-096

Brudd på god presseskikk

NN mot Fremtiden

Sak 91-092

Ikke brudd på god presseskikk

Hellik Teigen v/advokat Halvor Storemoen mot Fremtiden

Sak 91-091

NN mot Verdens Gang

Sak 91-090

Brudd på god presseskikk

NN mot Sandefjords Blad

Sak 91-089

Ikke brudd på god presseskikk

Torbjørn Kristoffer Almeland mot Budstikka

Sak 91-088

Brudd på god presseskikk

Radio Askim v/Ivar H. Karlsen mot Øvre

Sak 91-086

Brudd på god presseskikk

Super Girl v/advokat Knut Skjærgård mot Tromsø

Sak 91-085

Brudd på god presseskikk

Vikersund Forbrukerforening v/disponent Leif Martinsen mot Fremtiden

Sak 91-078

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Sverre Pettersen mot Ofotens Tidende

Sak 91-072

Brudd på god presseskikk

Oslo ligningskontor mot Arbeiderbladet

Sak 91-068

Brudd på god presseskikk

Naturvernforbundet Hordaland v. Kjell Rommetveit mot Bergens Arbeiderblad

Sak 91-061

Kritikk

Rudolf Steinerskolen i Bergen mot Dagen

20. september

Sak 91-087

Brudd på god presseskikk

Aids-prosjektet i Tromsø mot Tromsø

Sak 91-074

Ikke brudd på god presseskikk

Rolf Knoph og Rolf Berg mot Nordlands Framtid

Sak 91-066

Brudd på god presseskikk

Fam. Arie de Waal v. adv. Carl Lund mot Nordlandsposten

Sak 91-070

Brudd på god presseskikk

Lensmannsbetjent Bjørn H. Karlsen mot Dagbladet

Sak 91-044

Brudd på god presseskikk

NN mot Bergens Arbeiderblad