Synnøve M. Karoliussen mot Se og Hør

PFU-sak 92-042


SAMMENDRAG:
Se og Hør hadde i nr. 5/1992 en artikkel med titlene «Arvestriden etter broder Aage raser videre – fire år etter hans død / De har stjålet pappas briller og bibel!» I artikkelen heter det blant annet: «Hurra – endelig har vi fått pappas gitar tilbake! Men hvor er brillene hans? Fortsatt mangler vi en hel drøss av arvegodset! Menigheten har stjålet både kjøleskapet, de håndskrevne sangene og en elektrisk gitar!»

Artikkelen er en beskrivelse av forholdene da namsmannen hentet ut flere gjenstander fra boligen til Aage Samuelsens tidligere samboer. Samuelsens barn etterlyste da flere gjenstander og hevdet at disse var stjålet. Klagerens navn er ikke brukt, men Se og Hør har publisert et bilde av klagerens datter. Hun er navngitt i bildeteksten.

Klageren viser til at gjenstandene som er avbildet og omtalt ikke er arvingenes, men at det er gjenstander som er i sameie mellom klageren og Aage Samuelsens livsarvinger. Hun viser til at hun eier en ideell halvpart i hver eneste gjenstand, og dessuten har deponert et beløp hos namnsmannen som sikkerhet for restverdien. Klageren viser også til at den omtalte boligen ikke er arvingenes barndomshjem, men at huset ble kjøpt av klageren og Samuelsen i fellesskap i 1981. Klageren opplyser også at det fra Se og Hørs side ikke er gjort noe forsøk på å komme i kontakt med henne for å oppklare eventuelle misforståelser.

Se og Hør bekrefter at bladet ikke kontaktet klageren for kommentar. Dette forklarer sjefredaktør Odd J. Nelvik med at klageren ikke var til stede i huset da den omtalte hendelsen fant sted, og at klageren tidligere har fått stå frem i Se og Hør med sin versjon av arvestriden. Nelvik viser til at klageren i den forbindelse kom med sterke klager mot Aage Samuelsens livsarvinger.

Klageren hevder at det er løgn at hun ikke var til stede da den omtalte episoden fant sted, og hun opplyser at hun har mange vitner som kan bekrefte at hun var til stede.

Klageren reagerer også på bladets anførsel om at hun tidligere har stått frem i Se og Hør med sterke anklager. Klageren viser til at denne reportasjen var klagerens svar på at angrep mot klageren og hennes datter. Klageren peker for øvrig på at hun ikke ble kontaktet av Se og Hør før bladet formidlet dette angrepet mot henne.

Se og Hør har ingen kommentar til klagerens tilsvar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener at hun burde ha vært kontaktet av Se og Hør før bladet skrev den påklagede reportasjen. Hun anfører også at det ikke er riktig at det er arvingene som eier de gjenstandene de har fått utlevert.

De omtalte gjenstandene ble hentet med hjelp av namsmannen. Etter utvalgets mening må Se og Hør ha adgang til å omtale hendelsen uten å granske grunnlaget for namsmannens beslutning. Aage Samuelsen var en offentlig person, og etter hans død har striden mellom hans livsarvinger og tidligere samboer vært omtalt flere ganger. Klageren har dessuten tidligere fått komme til orde med sin versjon av arvestriden.

Se og Hør har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. april 1993
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning