Array mot Agderposten

PFU-sak 92-025


SAMMENDRAG:
Onsdag 8. januar 1992 hadde Agderposten et oppslag om bråk som har oppstått i forbindelse med rakettoppskytingen i Risør sentrum nyttårsaften. Oppslaget er en oppfølging av tidligere omtale av samme sak. Ifølge politiet (Aust Agder Blad 04.01.92) vil åtte bli anmeldt for ulovlig rakettavfyring. Tirsdag 7. januar hadde Agderposten et intervju med flere ungdommer som går ut med «Hard kritikk mot politiet» (tittelen). Monica Bugge står sentralt i intervjuet hvor hun også er avbildet. Onsdag 8. januar (den påklagede artikkelen) slår avisen opp et brev Landsorganisasjonen «Leve videre» har skrevet til politiet i Risør. I brevet rettes det sterk kritikk mot politiet. En av underskriverne er Monica Bugges mor, Laila Strand Bugge. Oppslaget er illustrert med et bilde av Monica Bugge og Laila Strand Bugge. Under oppslaget har avisen et intervju med politistasjonssjefen i Risør som karakteriserer kritikken som «vås». Avisens journalist har dessuten skrevet en kommentar under tittelen «Nyttårsbagateller». Her stilles det også spørsmålstegn ved organisasjon «Leve videres» engasjement i saken.

Klageren påklager bildebruken i artikkelen 8. januar. Det hevdes at bruken av bildet av Monica Bugge (og hennes mor) fører til at «kun en av ungdommene i Risør regelrett blir uthengt som den eneste som er imot politiets opptreden i Risør». Dessuten påpekes det at bildet er brukt i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

Sekretariatet innstiller på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet uttaler at ettersom Monica Bugge har stått meget sentralt i fremføringen av den sterke kritikken mot politiet, var avisen i sin fulle rett til å illustrere saken med et bilde av henne. Det må i denne sammenheng påpekes at hun tidligere (dagen før) frivillig har stått frem i avisen. Også hennes mor står sentralt i kritikken mot politiet gjennom å underskrive organisasjonen «Leve videres» brev til politiet. Bruken av et nøytralt arkivbilde er i denne sammenheng relevant. Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg sluttet seg til sekretariatets innstilling.