NN mot Fremtiden

PFU-sak 91-096


SAMMENDRAG:
Fredag 23. august 1991 hadde Fremtiden et større oppslag på første side med tittelen «MISHANDLET/84 ÅRING/rømte fra voldsmenn». Det opplyses at 84-åringen ble brutalt overfalt og slått ned da han overrasket to narkomane voldsmenn. Saken fortsetter på side 9, og her opplyses det at voldsmennene, som hadde begått flere innbrudd samme natt, ble tatt et par timer senere. Det opplyses at den ene siktede er en 26-åring fra Lier og den andre en 25-åring fra Drammen som begge har en lang rekke uoppgjorte saker med politiet. Det gjelder innbrudd, narkotikasaker og voldssaker. De ble begjært fengslet dagen etter overfallet.

Lørdag 24. august har avisaen et intervju med 84-åringen der han forteller om overfallet. Her heter det at «For lusne 3600 kroner påførte de (overfalsmennene) den forsvarsløse mannen lidelser for resten av livet». På samme side forteller avisen at den 26 år gamle NN fra Lier som er mistenkt for overfallet, rømte fra forhørsretten ved å hoppe ut et vindu, straks etter at han hadde fått spørsmål om han vedtok kjennelsen på fire ukers varetektsfengsel (leser man artikkelen i sammenheng oppdager man at varetektsfengslingen ikke gjelder overfallet, men innbrudd, biltyverier, kjøp og bruk av hasj og heroin). Senere på dagen gikk politiet ut med følgende etterlysning som avisen gjengir: «Han er 194 cm høy, og har kort, mørke blondt hår. Dialekten hans bærer noe nordlandsk preg.» I artikkelen opplyses det at 25-åringen formelt er siktet for overfallet og ble varetektsfengslet for en uke.

Mandag 26. august forteller avisen at NN er tatt av publikum etter at han forsøkte å stjele en bil. Onsdag 28. august opplyser avisen at den siktede 25-åringen er løslatt, og at politiet retter søkelyset mot to andre personer. Politiet opplyser samtidig at både 25-åringen og 26-åringen (fra nå av bruker avisen ikke NNs navn) fortsatt er mistenkt for overfallet. Lørdag 7. september opplyser avisen at en 20-åring fra Nedre Eiker og en 24-åring fra Øvre Eiker er i politiets søkelys for overfallet mens 26-åringen fra Lier og 25-åringen fra Drammen er utenfor mistanke.

TILSVARSRUNDEN
Klageren klager over at Fremtiden har gått ut med navnet på en person som kun er mistenkt. Ettersom det kun er en familie i Norge med det aktuelle etternavnet, føler familien seg uthengt. Klageren skriver at politiet ikke gikk ut med en offisiell etterlysning, kun en intern etterlysning. Med henvisning til en artikkel i Drammens Tidende 24. august , hevdes det at NN ikke lenger er aktuell i forbindelse med overfallet. (Drammens Tidende opplyser at de to omtalte personene fortsatt er mistenkt selv om ting tyder på at de ikke sto bak overfallet.)

Avisen fastslår at det dreier seg om en meget alvorlig sak. I tillegg blir NN siktet og varetektsfengslet for en rekke grove vinningsforbrytelser, samt kjøp og bruk av hasj og heroin. «Det er et faktum at vi snakker om en av distriktets aktive kriminelle. Han har også vist seg voldelig», skriver konst. redaktør Thorbjørn Andersen som viser til at NN ved en anledning har skutt mot politiet. Redaktøren skriver at avisens journalist fikk klar beskjed fra politiet at NN var etterlyst, og at avisen ikke ville brukt navnet «dersom politiet ikke hadde gitt klarsignal for det». Avisen hevder at den ikke har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 (om krominalreportasjen) fordi det ikke dreier seg om en ung kriminell, men en person som er straffedømt åtte ganger tidligere, og som det var viktig for politiet å pågripe snarest mulig.

Klageren imøtegår i sitt tilsvar påstanden om at NN fortsatt er mistenkt. Det vises til en artikkel i Drammens Tidende 6. september hvor det opplyses at de to omtalte personene nå er utenfor mistanke.

Avisen fastholder at da tilsvaret ble sendt, var NN fortsatt mistenkt. Det vises videre til at avisen hele tiden har fulgt opp saken. Ettersom politiets etterforskning så langt viser at NN er utenfor mistanke, har avisen unnlatt å bruke navn i den videre omtalen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Når det understrekes i Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 at avisene skal være varsomme med å bruke navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i retts- og kriminalreportasje, er begrunnelsen at redaksjonene ikke må bryte de prinsipper rettsstaten bygger på. Det er bare når det foreligger sterke allmenne hensyn – eller forhold publikum bør ha kjennskap til – at det kan være forsvarlig å identifisere personen(e). Dette uttrykkes slik i punkt 4.6, tredje ledd: «Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»

Utvalget vil i denne sammenheng advare mot at aviser påtar seg den rolle å peke ut for publikum alle «aktive» kriminelle. Da vil man lett bidra til en uheldig stigmatisering av personer.

Fremstillingen av det aktuelle forholdet er uryddig fordi avisen ikke klart nok skiller NNs rolle som mistenkt for overfallet på 84-åringen og som mistenkt og siktet for andre straffbare forhold. Det faktiske forhold er at NN aldri har vært siktet for overfallet, men han var en kortere tid mistenkt .

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 hvor det heter: » Legg særlig vekt på saklighet og omtanke i rettsreportasje, såvel i sivilsaker som i straffesaker. Skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt er først avgjort når rettskraftig avgjørelse foreligger. Gjør det klart at det som kommer frem i anmeldelser, siktelser, tiltalebeslutninger, stevninger o.l., ikke kan tas som kjensgjerninger før det er prøvet for retten. «

Selv om NN på et gitt tidspunkt var etterlyst av politiet og muligens kunne være voldelig, kan ikke utvalget se at det foreligger sterke nok allmenne hensyn til å oppgi NNs navn. Utvalget kan heller ikke se at slike forhold er tilstede ved omtalen av de forhold han ble varetekstfengslet for.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 hvor det heter: » Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i retts- og kriminalreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav. «

Fremtiden har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 1991
Johan O. Jensen,
Per Edgar Kokkvold, Thor Woje, Helen Bjørnøy,
Brikt Jensen, Edith Nærbø, Sølvi Wærhaug